[China] Bearings Tires Nominated Supplier in Beijing

 

 

中国北京进口轴承 

基础知识手册 

China Bearings Tires Nominated Supplier in Beijing  

 

 

 

 

 

嘉能元国际贸易(北京)有限公司 

(Beijing JiaNengyuan International Trading Co.,Ltd)

电话(Tel):           86-010-64777008 

传真(Fax:         86-10-84766742

手机phone):    86-13269832656

            联系人(contact)   杨凯   Yang Kai

职位Position:  海外部经理 Intl-trading manager

地址(Address:  北京市朝阳区望京园 609号楼1918

R1918,Building609,Wangjing,Chaoyang District, Beijing, China

Beijing JiaNengyuan International Trading Co., Ltd  was established in Beijing in 2004. Our company is regarded as one of the largest bearing exporting agent which is authorized by many global brands, including SWDEN SKF bearings, GERMANY FAG bearings, INA bearings, JAPAN NSK bearings, IKO bearings,USA TIMKEN bearings, and so on.

Our company offers more than 25,000 different kinds of bearing. In addition, we can supply from stock and have 35,000,000 bearings ready for clients.Our products categories mainly include: Deep Groove Ball Bearings, Cylindrical Roller Bearings, Tapered Roller Bearings, Thrust Ball Bearings, Angular Contact Ball Bearings, Spherical Roller Bearings, Needle Roller Bearings, Linear Bearings, etc. Our products are exports to countries all over the world, such as Asia (India, Indonesia, the Philippines, Saudi Arabia etc.), America (United States, Canada etc.), Europe (Russia, Spain, Turkey etc.), and Africa (South Africa and other countries).

Getting support from our high quality technicians and advanced management ideas, our company strives for promptly providing customers with well-quality sales and services characterized as “Reasonable prices, Ensured quality, Fast delivery”.Through using the ERP system in our business management, we sucessfully make the wonderful joints from inquiry to offer \ business dicussion to contract signment \ payment to delivery.
We expect your coming for negotiation.

contact : YANGKAI :86-13269832656  director@jnyzc.com

Beijing JiaNengyuan International Trading Co., Ltd http://www.jnyzc.com .We supply bearings FAG NSK TIMKEN Bearings NTN KOYO INA and all kinds of tyres. Wind God wind we want to find a sole agency for tyre. Please contact us kaiyang_000@yahoo.cn

Chciałbym się firmy w Chinach zakupu, możemy dla Ciebie zrobić w Chinach przez okres krótszy niż kiedykolwiek można przejść bezpośrednio z Chin ceny importowej i wam sto procent usług i towarów. my obydwie strony osiągnęły korzystną sytuację. Twoje odpowiedzi i na początku współpracy będziemy mile widziane.

Jesteśmy Pekin JiaNengyuan International Trading Co Ltd (http://www.jnyzc.com). Mamy łożyska dostaw z dobrej jakości i ceny niższe. I chcemy znaleźć wyłącznie w agencji opony. Skontaktuj się z nami poznać szczegóły. Pekin JiaNengyuan International Trading Co Ltd jest zatwierdzona przez Ministerstwo Handlu Zagranicznego i Współpracy firma handlowa z importu i eksportu in2004 kwalifikacji. Głównymi produktami firmy są następujące: FAG Łożyska NSK TIMKEN NTN KOYO INA. —- Opony (wiatr) (Wind Boga) spółki marki – Szeroki zakres specyfikacji produktu, jakości i współpracy, ale należy zagwarantować na tym rynku. jest jedynym agencji
Firma zdobyła krajowe i kolektywów zaawansowane zarządzanie jakością zaawansowanych jednostek, hennas przemysłowych przodu jest jednym z kilkudziesięciu dziesięciu czerwoną flagę dla kraju, prowincji i tytuł honorowy. na jakość zarządzania, nabrzeża systemu. Firma posiada certyfikat jakości ISO9002 przyjęte, ISO9001 jakości systemu uwierzytelniania, kontroli surowców Chiny (krab) certyfikacji, “kropka” uwierzytelniania i poświadczania, emu QS9000 “sztukować” i stowarzyszenie przemysłu samochodowego vda6. 1, a produkt i —- Główny produkt 8,25 – 20, 9.00 – 20, 11.00 – 20 jest produktem krajowym, w chwili obecnej, na wywóz produktów do Australii, Bliskiego Wschodu i południowej Ameryki i innych krajach i regionów.
Zdajemy sobie sprawę z informacji, które zamieszczone są na rynku łożysk. Chcielibyśmy skorzystać z okazji i przedstawić Państwu naszą firmę i produkty z nadzieją, że możemy pracować z Bright Ideas Przywóz w przyszłości.

Beijing JiaNengyuan International Trading Co., Ltd http://www.jnyzc.com .We supply bearings FAG NSK TIMKEN Bearings NTN KOYO INA and all kinds of tyres. Wind God wind we want to find a sole agency for tyre. Please contact us kaiyang_000@yahoo.cn

Я хотел бы стать Вашей компании при покупке в Китае, мы можем сделать для вас в Китае меньше, чем когда-либо прежде чем перейти непосредственно от импортных цен в Китае и дал вам сто процентов услуг и товаров. мы две стороны достигли беспроигрышная ситуация. Ваш скорейший ответ и сотрудничестве, мы будет высоко оценен.

Мы Пекине JiaNengyuan международной торговли ООО (http://www.jnyzc.com). Мы поставляем подшипники с хорошим качеством и низкой цене. И мы хотим, чтобы найти единственное агентство на шины. Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы узнать подробности. Пекин JiaNengyuan международной торговли ООО является утвержденным Министерством внешней торговли и сотрудничества торговая компания с импортом и экспортом квалификации in2004. Основными продуктами компании являются: FAG Подшипники NSK TIMKEN НТН KOYO INA. Шины —- (ветер) (бог ветра) брендинга – компании широкий спектр спецификации продукта, качества и сотрудничества, но Вы должны гарантировать на этом рынке. он является единственным учреждением
Компания победила в национальном передовых коллективов и менеджмента качества передовые части, hennas промышленном фронте является одним из десятков 10 красный флаг для страны, и провинциальные почетное звание. от качества управления, набережная системы. компания приняла ISO9002 сертификации качества, iso9001 качества системы аутентификации, фарфор товара инспекции (краб) сертификации, “точка” аутентификации и сертификации, эму QS9000 “влачат” и ассоциации автомобильной промышленности vda6. 1 и произведение я —- ведущий продукт 8,25 – 20, 9,00 – 20, 11,00 – 20 является продуктом страновом уровне, в настоящее время продукции, в экспорте Австралии, Ближнего Востока и Южной Америки и других стран регионах.
Мы понимаем, из информации, размещенной что вы находитесь в рынке для подшипников. Мы хотели бы воспользоваться этой возможностью, чтобы представить нашу компанию и продукцию в надежде на то, что мы можем работать с Брайт Импорт идей в будущем.

Beijing JiaNengyuan International Trading Co., Ltd http://www.jnyzc.com .We supply bearings FAG NSK TIMKEN Bearings NTN KOYO INA and all kinds of tyres. Wind God wind we want to find a sole agency for tyre. Please contact us kaiyang_000@yahoo.cn

난 당신의 회사가 중국의 구매가되고 싶은, 우리는 당신을 위해 중국에 대해 할 수있는 당신이 직접 중국의 수입 가격부터 다시 시작 전에, 당신에게 100을 서비스 및 상품의 퍼센트 주어진보다 적습니다. 우리는 두 당사자가 잘되는 방법에 도달합니다. 귀하의 초기 회신하여 협력, 우리가 부탁드립니다.

우리는 베이징 JiaNengyuan 국제 무역 유한 공사 (http://www.jnyzc.com)입니다. 좋은 품질과 낮은 가격으로 우리는 공급 베어링. 그리고 우리는 타이어에 대한 단독 기관을 찾고 싶어요. 자세한 내용을 알고 우리에게 문의하십시오. 북경 JiaNengyuan 국제 무역 유한 공사는 외교 통상 및 협력에 의해 수출입 자격 in2004와 무역 회사를 승인합니다. 다음과 같이 : 호모 TIMKEN 베어링 NTN NSK의 고요 INA 메인 제품 회사입니다. 타이어 —- (바람) (바람 하나님) 제품 사양, 품질 및 협력 회사의 브랜딩 – 광범위한,하지만 당신은이 시장에서 보장해야합니다. 그는 유일한 기관입니다
회사 단위 선진 국가의 고급 collectives 및 품질 관리에서 우승, hennas 산업 앞에 한 10 붉은 깃발 수십 개의 나라, 그리고 명예의 지방 제목입니다. 품질 관리에 키 시스템. 이 회사는 ISO9002 품질 인증, ISO9001 국제 품질 시스템 인증, 중국 물품 검사 (게) 인증, 채택했다 “점”인증 및 인증, 에뮤 QS9000 “”와 자동차 산업 협회 vda6 살아가다. 1 제품의 주요 제품은 내가 —- 8.25 – 20, 9.00가 – 20, 11.00 – 20 현재의 국가 수준의 제품입니다, 호주, 중동 및 남미 다른 나라 및 수출 제품 지역.
저희는 귀하의 정보의 이해 당신이 베어링 시장에 게시됩니다. 우리는이 기회를 저희 회사와 희망을 우리가 미래에 밝은 아이디어 수입으로 작동할 수있는 제품을 소개하는 데 싶습니다.

Beijing JiaNengyuan International Trading Co., Ltd http://www.jnyzc.com .We supply bearings FAG NSK TIMKEN Bearings NTN KOYO INA and all kinds of tyres. Wind God wind we want to find a sole agency for tyre. Please contact us kaiyang_000@yahoo.cn

私はあなたの会社の中国の購買になるためにしたい、私たちはあなたのための中国での行うことができますが、直接中国の輸入価格から行く、これまでとあなたに100のサービスと商品のパーセント指定されたよりも小さい。我々の2つの政党が有利な状況に到達。あなたの早い応答と協力は、我々は歓迎されます。

私たちは北京JiaNengyuan国際貿易有限公司(http://www.jnyzc.com)です。質の良い、低価格で我々は供給軸受。そして、我々はタイヤの総代理店を検索する。詳細を知ってお問い合わせください。北京JiaNengyuan国際貿易有限公司は、省対外貿易協力によってインポートおよびエクスポートの資格in2004との取引会社を承認される。次のように:FAGの日本精工ティム軸受NTNは高陽イナ主な製品は、当社のです。タイヤ—-(風)(風神)製品の仕様、品質と協力、同社のブランド – 広い範囲のが、この市場で保証してください。彼が唯一の代理店です
当社は、ユニットを先進国の先進的な集団と品質管理を獲得し、hennas工業フロントは10赤旗の多数の国のために、名誉の地方タイトルです。品質管理で、岸壁システム。同社はISO9002国際品質認証を、ISO9001品質システム認証、中国の商品検査(カニ)証明書、採用している”ドット”の認証と認証、エミューQS9000の””車の業界団体vda6辛うじて。 1、製品一—-先端製品8.25から20、9.00は – 20、11.00から20現時点では国レベルの製品は、オーストラリア、中東、南アメリカおよびその他の国と輸出の製品地域。
私たちはあなたの情報から理解することは、軸受の市場では投稿しました。我々は、この機会に当社と希望、我々は将来的に明るいアイデアをインポートで動作する可能性があります製品を紹介していきたいと思います。

Beijing JiaNengyuan International Trading Co., Ltd http://www.jnyzc.com .We supply bearings FAG NSK TIMKEN Bearings NTN KOYO INA and all kinds of tyres. Wind God wind we want to find a sole agency for tyre. Please contact us kaiyang_000@yahoo.cn

Senin şirketin Çin’in satın alma olmak istiyorsanız, sizin için Çin’de için yapabileceğim doğrudan Çin’in ithalat fiyat nereye zamankinden ve yüz hizmet ve malların yüzde verilen daha az. Biz iki partinin bir kazan-kazan durumudur ulaşır. Erken cevabınızı ve işbirliği, biz takdir edilecektir.

Biz Pekin JiaNengyuan International Trading Co, Ltd (http://www.jnyzc.com) vardır. Kaliteli ve düşük bir fiyat ile besleme yataklar. Ve lastik için bir tek ajans bulmak istiyorum. Lütfen detayları bilmek bize ulaşın. Pekin JiaNengyuan International Trading Co Ltd Bakanlığı Dış Ticaret ve İşbirliği ile ithalat ve ihracat yeterlilik in2004 ile ticaret şirketi onaylanmıştır. şu şekildedir: FAG NSK Timken Rulmanlar NTN KOYO INA Ana Ürünler Firma bulunmaktadır. Lastik —- (rüzgar) (Rüzgar Tanrı) ürün özellikleri, kalitesi ve işbirliği şirketin marka – geniş, ancak bu pazarda güvence altına almalıdır. O tek kuruluşudur
Şirket birimleri gelişmiş ulusal gelişmiş kolektifleri ve kalite yönetimi kazandı hennas sanayi ön bir on kırmızı bayrak onlarca ülke için ve onur il başlığıdır. kalite yönetimi, iskele sistemi. Şirket ISO9002 kalite belgesi, ISO9001 kalite sistemi kimlik doğrulama, çin emtia muayene (yengeç) sertifikası, benimsediği “nokta” kimlik doğrulama ve sertifikasyon, DAÜ QS9000 “ve otomobil sanayi derneği vda6 artırmak. 1 ve ürün i —- Ana ürün 8,25-20, 9,00-20, 11,00-20 şu anda ülke düzeyinde bir ürünüdür, Avustralya, Ortadoğu ve Güney Amerika ve diğer ülkeler ve ihracat ürünleri bölgeler.
Bilgilerinizi dan anlıyorum ki rulman pazarında üretilmektedir. Bu fırsatı firmamız ve umuyoruz ki gelecekte Parlak Fikirler İthalat ile çalışabilir ile ürünleri tanıtmak amacıyla almak istiyorum

Beijing JiaNengyuan International Trading Co., Ltd http://www.jnyzc.com .We supply bearings FAG NSK TIMKEN Bearings NTN KOYO INA and all kinds of tyres. Wind God wind we want to find a sole agency for tyre. Please contact us kaiyang_000@yahoo.cn

Quiero ser su compañía en la compra de China, que podemos hacer por usted en China por menos que nunca antes de ir directamente de precio de importación de China y dado el cien por ciento de los servicios y productos básicos. tenemos dos partes llegan a un situación de ganancia. Su pronta respuesta y la cooperación, que será apreciada.

Estamos JiaNengyuan Beijing International Trading Co., Ltd (http://www.jnyzc.com). Nos rodamientos de suministro con buena calidad y precio bajo. Y queremos encontrar una agencia exclusiva de los neumáticos. Por favor, contacte con nosotros para saber los detalles. Beijing JiaNengyuan International Trading Co., Ltd es aprobado por el Ministerio de Comercio Exterior y Cooperación con la empresa comercial de importación y exportación de calificación En 2004. Principales Productos de la Compañía son las siguientes: FAG NSK Rodamientos NTN TIMKEN KOYO INA. El neumático —- (viento) (dios del viento) de la marca de la compañía – amplia gama de especificaciones del producto, la calidad y la cooperación, pero se debe garantizar en este mercado. él es el único organismo
Company ganó los colectivos nacionales avanzada y la gestión avanzada de la calidad de unidades, frente hennas industrial es uno de decenas de banderas rojas diez para el país, y el título provincial de honor. sobre la gestión de la calidad, sistema de muelle. la compañía ha adoptado la certificación de calidad ISO9002, ISO9001 de autenticación del sistema de calidad, inspección de los productos básicos de China (cangrejo) la certificación, el “punto” de autenticación y certificación, el emú QS9000 “ganarse” y la asociación de la industria del automóvil vda6. 1 y el producto principal del producto i —- 8,25 a 20, 9,00 a 20, 11,00 a 20 es un producto de nivel de los países, en la actualidad, los productos de exportación a Australia, el Medio Oriente y el sur y otros países y regiones.
Entendemos de su información publicada que se encuentra en el mercado de los rodamientos. Nos gustaría aprovechar esta oportunidad para presentar nuestra empresa y productos con la esperanza de que podamos trabajar con Bright Ideas Las importaciones en el futuro.

Beijing JiaNengyuan International Trading Co., Ltd http://www.jnyzc.com .We supply bearings FAG NSK TIMKEN Bearings NTN KOYO INA and all kinds of tyres. Wind God wind we want to find a sole agency for tyre. Please contact us kaiyang_000@yahoo.cn

Ek wil jou maatskappy geword in China se aankoop, kan ons vir u doen in China vir minder as ooit voordat jy gaan direk uit China vir die invoer prys en gee jou ‘n honderd persent van die dienste en produkte. ons twee partye bereik ‘n wen-wen situasie. Jou vroeë antwoord en samewerking, ons sal waardeer word.

Ons is Beijing JiaNengyuan International Trading Co, Ltd (http://www.jnyzc.com). Ons lewer laers met ‘n goeie gehalte en’ n laer prys. En ons wil ‘n tong lessenaar te vind vir die band. Kontak ons gerus om die besonderhede te ken. Beijing JiaNengyuan International Trading Co Ltd is goedgekeur deur die Ministerie van Buitelandse Handel en vennootskappe handel maatskappy met invoer en uitvoer kwalifikasie in2004. Belangrikste produkte van die maatskappy is soos volg: FAG NSK Timken Laers NTN Koyo INA. Die band —- (wind) (Wind God) van die maatskappy se logo – wye verskeidenheid van produk spesifikasies, gehalte en samewerking, maar jy moet verseker in hierdie mark. Hy is die enigste agentskap
Maatskappy, het die nasionale gevorderde collectieven en die kwaliteit beheer gevorderde eenhede, hennas industriële gebied is een van dosyne van tien rooi vlag vir die land, en provinsiale titel van eer. oor die kwaliteit beheer, kaai stelsel. die maatskappy het aangeneem ISO9002 kwaliteit sertifisering ISO9001 stelsel verifikasie, China kommoditeit insae (krap) sertifisering, die “dot” bekragtiging en sertifisering, die emoe qs9000 “eke” en die motor-industrie assosiasie vda6. 1 en die produk i —- beste produk 8,25-20, 9.00 – 20, 11,00-20 is ‘n produk van die nasionale vlak, op die oomblik, die produkte van uitvoer na Australië, die Midde Ooste en Suid-Amerika en ander lande en gebiede.
Ons verstaan van jou inligting gepos word dat jy in die mark vir lagers. Ons wil graag van hierdie geleentheid gebruik om ons onderneming en die produkte met die hoop dat ons kan werk met Bright Idees invoer in die toekoms in te voer te neem.

Beijing JiaNengyuan International Trading Co., Ltd http://www.jnyzc.com .We supply bearings FAG NSK TIMKEN Bearings NTN KOYO INA and all kinds of tyres. Wind God wind we want to find a sole agency for tyre. Please contact us kaiyang_000@yahoo.cn

 

وأود أن تصبح الشركة في شراء الصين ، يمكننا القيام به لكنت

في الصين لمدة أقل من أي وقت مضى أن تذهب مباشرة من سعر واردات الصين ونظرا للكم من مائة في المائة من الخدمات والسلع الأساسية. نحن طرفين التوصل إلى وضع مربح للجانبين. الرد الخاص بك في وقت مبكر ، والتعاون ، سيتم قدرنا.

نحن بكين JiaNengyuan الدولية للتجارة المحدودة (http://www.jnyzc.com). اتجاهات العرض وذات نوعية جيدة وانخفاض السعر. ونحن نريد لإيجاد وكالة الوحيد لاطارات. يرجى الاتصال بنا لمعرفة التفاصيل. بكين JiaNengyuan الدولية للتجارة المحدودة والتي وافق المحدودة من قبل وزارة التجارة الخارجية والتعاون مع شركة تجارية استيراد وتصدير المؤهل in2004. المنتجات الرئيسية للشركة هي كما يلي : الفقير NSK تيمكين كراسى NTN كويو واع. مل —- (الريح) (ريح الله) من مجموعة الشركة — العلامة التجارية واسعة من مواصفات المنتجات وجودتها والتعاون ، ولكن يجب أن يضمن في هذه السوق. وهو الجهة الوحيدة
فازت الشركة الوطنية للتعاونيات المتقدمة وإدارة الجودة وحدات متقدمة ، hennas الجبهة الصناعية هي واحدة من عشرات من العلم الاحمر 10 لهذا البلد ، وعنوان المقاطعة الشرف. على إدارة الجودة ، ونظام الرصيف. وقد اعتمدت الشركة على شهادة الجودة ISO9002 ، ISO9001 مصادقة نظام الجودة ، والصين تفتيش السلع (سرطان البحر) التصديق ، في “نقطة” التوثيق والتصديق ، والاتحاد الاقتصادي والنقدي QS9000 “الاحتيال” ، ورابطة صناعة السيارات vda6. (1) والمنتج الرائد ط —- المنتج 8.25 — 20 9.00 — 20 11.00 — 20 هي نتاج على الصعيد القطري ، في الوقت الحاضر ، والمنتجات المصدرة الى استراليا ، والشرق الأوسط وأميركا الجنوبية وغيرها من البلدان و المناطق.
ونحن نفهم من نشر المعلومات الخاصة بك ان كنت في السوق لاتجاهات. ونود أن ننتهز هذه الفرصة لاعرض شركتنا والمنتجات ، على أمل أن نتمكن من العمل مع واردات أفكار مشرق في المستقبل.

Beijing JiaNengyuan International Trading Co., Ltd http://www.jnyzc.com .We supply bearings FAG NSK TIMKEN Bearings NTN KOYO INA and all kinds of tyres. Wind God wind we want to find a sole agency for tyre. Please contact us kaiyang_000@yahoo.cn

Mən sizin şirkət çini satınalma olmaq istəyirsinizsə, sizin üçün Çin üçün nə edə bilər birbaşa Çin idxal qiymət-dən çıxmaq əvvəlkindən və bir yüz xidmət və malların faiz verilmiş az. biz iki tərəf bir qazanmaq-vəziyyət qazanmaq çatmaz. Sizin erkən cavab və əməkdaşlıq, biz qiymət verəcəklər.

Biz Pekin JiaNengyuan International Trading Co Ltd (http://www.jnyzc.com) vardır. Keyfiyyətli və aşağı qiymət Biz təchizatı rulmanlar. Biz şin üçün yeganə təşkilat tapmaq istəyirəm. Xahiş edirik məlumat bilmək üçün bizimlə əlaqə. Pekin JiaNengyuan International Trading Co Ltd Xarici Ticarət və Əməkdaşlıq ilə idxal və ixrac ixtisas in2004 ilə ticarət şirkət təsdiq edilir. aşağıdakılardır: FAG NSK TIMKEN Rulmanlar NTN KOYO INA Ana products biridir. Lastik —- (külək) (Küləyin Allah) məhsul dəqiqləşdirilməsi, keyfiyyət və əməkdaşlığın şirkətin marka – geniş, ancaq bu bazarda təmin etməlidir. O, tək agentliyi deyildir
Company kontur inkişaf etmiş milli inkişaf etmiş kollektivləri və keyfiyyəti idarəetmə qalib hennas sənaye ön bir on qırmızı bayrağın onlarca ölkə üçün, və fəxri adı il edir. keyfiyyətinin idarə olunması üzrə, iskele sistemi. Şirkətin ISO9002 keyfiyyət sertifikatlaşdırma, ISO9001 keyfiyyət sistemi identifikasiyası, Çin mal yoxlama (yengeç) sertifikatlaşdırma qəbul etmişdir “dot” identifikasiyası və sertifikatlaşdırma, DAÜ QS9000 “və avtomobil sənayesi birliyi vda6 tamamlamaq. 1 və məhsulun i —- Ana məhsul 8.25 – 20, 9.00 – 20, 11.00 – 20 Hazırda ölkə səviyyəsində bir məhsuldur, Avstraliya, Yaxın Şərq və Cənubi Amerika və digər ölkələr və ixrac məhsulları rayonlar.
Biz sizin məlumatdan başa düşürəm ki, siz yastıq üçün bazar var açılır. Biz bu imkanı bizim şirkət və ümid edirik ki, biz gələcəkdə Bright Ideas İdxal iş bilər ilə tanıtmak üçün almaq istəyirəm.

Beijing JiaNengyuan International Trading Co., Ltd http://www.jnyzc.com .We supply bearings FAG NSK TIMKEN Bearings NTN KOYO INA and all kinds of tyres. Wind God wind we want to find a sole agency for tyre. Please contact us kaiyang_000@yahoo.cn

Я хацеў бы стаць Вашай кампаніі пры куплі ў Кітаі, мы можам зрабіць для вас у Кітаі менш, чым калі-небудзь перш чым перайсці непасрэдна ад імпартных коштаў у Кітаі і даў вам сто працэнтаў паслуг і тавараў. мы два бакі дасягнулі бяспройгрышная сітуацыя. Ваш хутчэйшай адказ і супрацоўніцтве, мы будзе высока ацэнены.

Мы Пекіне JiaNengyuan міжнароднага гандлю ТАА (http://www.jnyzc.com). Мы пастаўляем падшыпнікі з добрым якасцю і нізкай цане. І мы хочам, каб знайсці адзінае агенцтва на шыны. Калі ласка, звяжыцеся з намі, каб даведацца падрабязнасці. Пекін JiaNengyuan міжнароднага гандлю ТАА з’яўляецца зацверджаным Міністэрствам знешняга гандлю і супрацоўніцтва гандлёвая кампанія з імпартам і экспартам кваліфікацыі in2004. Асноўнымі прадуктамі кампаніі з’яўляюцца: FAG падшыпнікі NSK TIMKEN НТН KOYO INA. Шыны —- (вецер) (бог ветру) брендинга – кампаніі шырокі спектр спецыфікацыі прадукту, якасці і супрацоўніцтва, але Вы павінны гарантаваць на гэтым рынку. ён з’яўляецца адзіным установай
Кампанія перамагла ў нацыянальным перадавых калектываў і менеджменту якасці перадавыя часткі, hennas прамысловым фронце з’яўляецца адным з дзесяткаў 10 чырвоны сьцяг для краіны, і правінцыйных ганаровае званне. ад якасці кіравання, набярэжная сістэмы. кампанія прыняла ISO9002 сертыфікацыі якасці, iso9001 якасці сістэмы аўтэнтыфікацыі, фарфор тавару інспекцыі (крабамі) сертыфікацыі, “кропка” аўтэнтыфікацыі і сертыфікацыі, эму QS9000 “влачат” і асацыяцыі аўтамабільнай прамысловасці vda6. 1 і твор я —- вядучы прадукт 8,25 – 20, 9,00 – 20, 11,00 – 20 з’яўляецца прадуктам краінавым узроўні, у цяперашні час прадукцыі, у экспарце Аўстраліі, Блізкага Усходу і Паўднёвай Амерыкі і іншых краін рэгіёнах.
Мы разумеем, з інфармацыі, размешчанай што вы знаходзіцеся ў рынку для падшыпнікаў. Мы хацелі б скарыстацца гэтай магчымасцю, каб прадставіць нашу кампанію і прадукцыю ў надзеі на тое, што мы можам працаваць з Брайт Імпарт ідэй у будучыні.

Beijing JiaNengyuan International Trading Co., Ltd http://www.jnyzc.com .We supply bearings FAG NSK TIMKEN Bearings NTN KOYO INA and all kinds of tyres. Wind God wind we want to find a sole agency for tyre. Please contact us kaiyang_000@yahoo.cn

Vull ser la seva companyia en la compra de la Xina, que podem fer per vostè a la Xina per menys que mai abans d’anar directament de preu d’importació de la Xina i donat el cent per cent dels serveis i productes bàsics. tenim dues parts arriben a un situació de guany. La seva ràpida resposta i la cooperació, que serà apreciada.

Estem JiaNengyuan Beijing International Trading Co, Ltd (http://www.jnyzc.com). Ens rodaments de subministrament amb bona qualitat i preu baix. I volem trobar una agència exclusiva dels pneumàtics. Si us plau, contacti amb nosaltres per saber els detalls. Beijing JiaNengyuan International Trading Co, Ltd és aprovat pel Ministeri de Comerç Exterior i Cooperació amb l’empresa comercial d’importació i exportació de qualificació El 2004. Principals Productes de la Companyia són les següents: FAG NSK Rodaments NTN TIMKEN Koyo INA. El pneumàtic —- (vent) (déu del vent) de la marca de la companyia – àmplia gamma d’especificacions del producte, la qualitat i la cooperació, però s’ha de garantir en aquest mercat. ell és l’únic organisme
Company va guanyar els col.lectius nacionals avançada i la gestió avançada de la qualitat d’unitats, davant henna industrial és un desenes de banderes vermelles deu per al país, i el títol provincial d’honor. sobre la gestió de la qualitat, sistema de moll. la companyia ha adoptat la certificació de qualitat ISO9002, ISO9001 d’autenticació del sistema de qualitat, inspecció dels productes bàsics de la Xina (cranc) la certificació, el “punt” d’autenticació i certificació, l’emú QS9000 “guanyar-se” i l’associació de la indústria de l’automòbil vda6. 1 i el producte principal del producte i —- 8,25-20, 9,00 a 20, 11,00-20 és un producte de nivell dels països, en l’actualitat, els productes d’exportació a Austràlia, l’Orient Mitjà i el sud i altres països i regions.
Entenem de la seva informació publicada que es troba en el mercat dels rodaments. Ens agradaria aprofitar aquesta oportunitat per presentar la nostra empresa i productes amb l’esperança que puguem treballar amb Bright Idees Les importacions en el futur.

Beijing JiaNengyuan International Trading Co., Ltd http://www.jnyzc.com .We supply bearings FAG NSK TIMKEN Bearings NTN KOYO INA and all kinds of tyres. Wind God wind we want to find a sole agency for tyre. Please contact us kaiyang_000@yahoo.cn

Jeg ønsker at blive din virksomheds i Kinas indkøb, kan vi gøre for dig i Kina for mindre end nogensinde før du går direkte fra Kinas importprisen og givet dig en hundrede procent af de tjenester og produkter. vi to parter når en win-win situation. Deres tidlige svar og samarbejde, vil vi blive værdsat.

Vi er Beijing JiaNengyuan International Trading Co, Ltd (http://www.jnyzc.com). Vi leverer lejer med god kvalitet og lavere pris. Og vi ønsker at finde en eneste agentur for dæk. Kontakt os venligst vide detaljer. Beijing JiaNengyuan International Trading Co, Ltd er godkendt af ministeriet for udenrigshandel og Samarbejde handelsselskab med import og eksport kvalifikation I 2004. Vigtigste produkter i selskabsret er som følger: FAG NSK Timken lejer NTN Koyo INA. Dækkets —- (vind) (Wind Gud) af selskabets branding – bred vifte af varespecifikationen, kvalitet og samarbejde, men du bør sikre på dette marked. han er den eneste instans
Firmaet vandt den nationale avancerede kollektiver og kvalitetsstyring avancerede enheder, hennas industrielle foran er en af snesevis af ti røde flag for landet, og provinsielle titel ære. om kvalitetsstyring system kaj. Selskabet har vedtaget ISO9002 kvalitetscertificering, ISO9001 kvalitetsstyringssystem godkendelse, porcelæn råvare inspektion (krabbe) certificering, “dot” autentificering og certificering, emu QS9000 “strække” og bilindustrien foreningen vda6. 1 og produktet i —- førende produkt fra 8,25 til 20, fra 9,00 til 20, 11,00 til 20 er et produkt af landet niveau på nuværende tidspunkt varer fra eksport til Australien, Mellemøsten og Sydamerika og andre lande og regioner.
Vi forstår fra dine oplysninger indsendt at du er i markedet for lejerne. Vi vil gerne benytte denne lejlighed til at introducere vores virksomhed og produkter med håbet om, at vi kan arbejde med Bright Ideas Import i fremtiden.

Beijing JiaNengyuan International Trading Co., Ltd http://www.jnyzc.com .We supply bearings FAG NSK TIMKEN Bearings NTN KOYO INA and all kinds of tyres. Wind God wind we want to find a sole agency for tyre. Please contact us kaiyang_000@yahoo.cn

Aku ingin menjadi perusahaan Anda dalam pembelian cina, kita dapat lakukan untuk Anda di cina kurang dari sebelumnya Anda pergi langsung dari harga impor china dan diberikan Anda seratus persen dari pelayanan dan komoditas. kami dua pihak mencapai situasi win-win. jawaban awal dan kerjasama Anda, kami akan dihargai.

Kami Beijing JiaNengyuan International Trading Co, Ltd (http://www.jnyzc.com). Bantalan pasokan Kami dengan kualitas baik dan harga lebih rendah. Dan kami ingin mencari agen tunggal untuk ban. Silahkan hubungi kami untuk mengetahui rincian. JiaNengyuan Beijing International Trading Co, Ltd disetujui oleh Departemen Perdagangan Luar Negeri dan Kerjasama dengan perusahaan perdagangan ekspor impor dan kualifikasi in2004. Produk utama Perseroan adalah sebagai berikut: FAG NSK NTN Bearing Timken Kōyō INA. Ban —- (angin) (Wind Allah) dari berbagai merek perusahaan – macam spesifikasi produk, kualitas dan kerja sama, tetapi Anda harus menjamin di pasar ini. ia adalah satu-satunya lembaga
Perusahaan memenangkan kolektif maju nasional dan manajemen mutu maju unit, hennas depan industri merupakan salah satu dari puluhan bendera merah sepuluh negara, dan gelar kehormatan provinsi. pada sistem manajemen mutu, dermaga. perusahaan telah mengadopsi sertifikasi mutu ISO9002, ISO9001 kualitas sistem otentikasi, china komoditas inspeksi (kepiting) sertifikasi, “dot” otentikasi dan sertifikasi, emu qs9000 “jua” dan asosiasi industri mobil vda6. 1 dan produk produk i —- Memimpin 8,25-20, 9,00-20, 11,00-20 merupakan produk dari tingkat negara, saat ini, produk ekspor ke Australia, Amerika timur dan selatan menengah dan negara-negara lain dan daerah.
Kami memahami dari informasi Anda diposting bahwa Anda berada di pasar untuk bantalan. Kami ingin mengambil kesempatan ini untuk memperkenalkan perusahaan kami dan produk dengan harapan bahwa kita dapat bekerja dengan Impor Bright Ideas di masa depan.

Beijing JiaNengyuan International Trading Co., Ltd http://www.jnyzc.com .We supply bearings FAG NSK TIMKEN Bearings NTN KOYO INA and all kinds of tyres. Wind God wind we want to find a sole agency for tyre. Please contact us kaiyang_000@yahoo.cn

Is mian liom a bheith i do chuideachta poircealláin’s a cheannach, is féidir linn a dhéanamh leat i poircealláin ar feadh níos lú ná riamh sula dtéann tú go díreach ó praghas ar allmhairí poircealláin agus thug tú céad faoin gcéad de na seirbhísí agus tráchtearraí. a bhaint amach dá pháirtí an bua againn gach taobh. Do freagra luath agus comhar a éascú, beidh muid a mhór.

Tá muid Beijing JiaNengyuan Trádála Idirnáisiúnta Co, Ltd (http://www.jnyzc.com). imthacaí sholáthar againn le dea-chaighdeán agus praghas níos ísle. Agus ba mhaith linn a aimsiú gníomhaireacht amháin atá ann maidir bonn. Déan teagmháil linn chun sonraí a fháil amach. Beijing JiaNengyuan Trádála Idirnáisiúnta Co, is Ltd faofa ag an Aireacht Gnóthaí Eachtracha agus Comhair Trádála chuideachta ag trádáil le hallmhairiú agus onnmhairiú cáilíocht in2004. Táirgí Main na Cuideachta mar seo a leanas: FAG NSK TIMKEN Bearings NTN KOYO INA. An bonn —- (gaoithe) (Dia na Gaoithe) na cuideachta raon – brandáil leathan sonraíocht táirge, cáilíocht agus comhoibriú, ach ba chóir duit a ráthú sa mhargadh seo. Tá sé an ghníomhaireacht amháin
Cuideachta a bhuaigh an meithle náisiúnta chun cinn agus na haonaid bhainistíochta cáilíochta chun cinn, is é os comhair an tionscail hennas ar cheann de na dosaenacha de bratach dhearg deich mbliana do na tíre, agus teideal cúigeacha onóra. ar an mbainistíocht cáilíochta, córas cé. tá an chuideachta arna nglacadh ISO9002 deimhnithe cáilíochta, ISO9001 fíordheimhniú a córas cáilíochta, cigireacht thráchtearraí poircealláin (portán) deimhniú, an “ponc” fíordheimhniú agus deimhniú, an AEA qs9000 “eke” agus leis an mbaint atá thionscal na ngluaisteán vda6. 1 agus an táirge i táirge —- Ceannaireacht 8.25-20, 9.00 – 20, 11.00-20 bhfuil an táirge ar an leibhéal na tíre, i láthair na huaire, ar na táirgí a onnmhairiú go dtí an Astráil, an Meiriceá lár soir agus ó dheas agus i dtíortha eile agus réigiúin.
Tuigtear dúinn ó d’fhaisnéis a sheoladh go bhfuil tú i margadh na imthacaí. Ba mhaith linn an deis seo a thapú chun ár gcuideachta agus táirgí a thabhairt isteach le súil gur féidir linn obair le Allmhairí Bright Ideas sa todhchaí.

Beijing JiaNengyuan International Trading Co., Ltd http://www.jnyzc.com .We supply bearings FAG NSK TIMKEN Bearings NTN KOYO INA and all kinds of tyres. Wind God wind we want to find a sole agency for tyre. Please contact us kaiyang_000@yahoo.cn  TrustPass Profile

I wish to become your company in china’s purchasing, we can do for you in china for less than ever before you go directly from china’s import price and given you a hundred per cent of the services and commodities. we two parties reach a win-win situation . Your early reply and cooperation, we will be appreciated.

We are Beijing JiaNengyuan International Trading Co., Ltd (http://www.jnyzc.com) .We supply bearings with good quality and lower price. And we want to find a sole agency for tyre. Please contact us to know details. Beijing JiaNengyuan International Trading Co., Ltd is approved by the Ministry of Foreign Trade and Cooperation trading company with import and export qualification in2004. Main Products of Company are as follows: FAG NSK TIMKEN Bearings NTN KOYO INA.  The tyre—- wind(Wind God) of the company’s branding – wide range of product specification, quality and cooperation, but you should guarantee in this market. he is the sole agency
Company won the national advanced collectives and the quality management advanced units, hennas industrial front is one of dozens of ten red flag for the country, and provincial title of honor. on the quality management, quay system. the company has adopted iso9002 quality certification, iso9001 quality system authentication, china commodity inspection ( crab ) certification, the “dot” authentication and certification, the emu qs9000 “eke” and the car industry association vda6. 1 and the product i—-Leading product 8.25 – 20, 9.00 – 20, 11.00 – 20 is a product of the country level, at present, the products of export to Australia, the middle east and south America and other countries and regions.     

We understand from your information posted that you are in the market for bearings. We would like to take this opportunity to introduce our company and products with the hope that we may work with Bright Ideas Imports in the future.

Beijing JiaNengyuan International Trading Co., Ltd http://www.jnyzc.com .We supply bearings FAG NSK TIMKEN Bearings NTN KOYO INA and all kinds of tyres. Wind God wind we want to find a sole agency for tyre. Please contact us kaiyang_000@yahoo.cn

Ich wünsche Ihrem Unternehmen werden in Chinas Einkauf, können wir für Sie in China zu tun für weniger als je zuvor gehen Sie direkt aus China importieren Preis und Ihnen hundert Prozent der Dienstleistungen und Waren. wir beiden Parteien erreichen eine win-win-Situation. Ihre baldige Antwort und Zusammenarbeit werden wir auch gewürdigt werden.

Wir sind JiaNengyuan Beijing International Trading Co., Ltd (http://www.jnyzc.com). Wir liefern Lager mit guter Qualität und niedriger Preis. Und wir wollen eine einzige Agentur für Reifen zu finden. Bitte kontaktieren Sie uns um Details zu kennen. Beijing JiaNengyuan International Trading Co., Ltd ist durch das Ministerium für Außenhandel und Zusammenarbeit Handelsunternehmen mit Import und Export Qualifikation in2004 genehmigt. Hauptprodukte der Firma sind wie folgt: FAG NSK TIMKEN NTN KOYO INA. Der Reifen —- (Wind) (Wind Gottes) des Unternehmens Branding – breite Palette von Produkt-Spezifikation, Qualität und Kooperation, aber Sie sollten in diesem Markt zu gewährleisten. er ist der einzige Agentur
Unternehmen gewann den nationalen fortgeschrittenen Kollektive und das Qualitätsmanagement fortgeschrittenen Einheiten ist Hermas Industrie vor eine von Dutzenden von zehn rote Flagge für das Land, und Provinzebene Ehrentitel. auf das Qualitätsmanagement, Kai-System. Das Unternehmen hat ISO9002 Zertifizierung der Qualität, ISO9001 Qualitätssicherungssystem Authentifizierung, China Commodity Inspection (Krabbe) Zertifizierung nahm der “dot”-Authentifizierung und Zertifizierung, die WWU QS9000 “Eke” und das Auto Industry Association VDA6. 1 und das Produkt i —- führende Produkt 8,25-20, 9,00-20, 11,00-20 ist ein Produkt der Ebene der Länder derzeit, die Produkte vor der Ausfuhr nach Australien, dem Nahen Osten und in Südamerika und anderen Ländern und Regionen.
Wir verstehen Ihre Informationen von gepostet, dass Sie in den Markt für Lager sind. Wir möchten diese Gelegenheit, um unser Unternehmen und unsere Produkte mit der Hoffnung, dass wir mit Bright Ideas Einfuhren in die künftige Arbeit vorstellen.

Beijing JiaNengyuan International Trading Co., Ltd http://www.jnyzc.com .We supply bearings FAG NSK TIMKEN Bearings NTN KOYO INA and all kinds of tyres. Wind God wind we want to find a sole agency for tyre. Please contact us kaiyang_000@yahoo.cn

Je souhaite devenir votre entreprise dans l’achat de la Chine, nous pouvons faire pour vous en Chine pour moins que jamais avant de vous rendre directement à partir de prix à l’importation de la Chine et de vous donner à cent pour cent des services et des produits de base. nous deux parties à conclure une situation gagnant-gagnant. Votre réponse au début et à la coopération, nous seront appréciées.

Nous sommes Beijing JiaNengyuan International Trading Co., Ltd (http://www.jnyzc.com). Nous fournissons des roulements de bonne qualité et le prix inférieur. Et nous voulons trouver une agence unique pour les pneus. S’il vous plaît nous contacter pour connaître les détails. Beijing JiaNengyuan International Trading Co., Ltd est approuvé par le ministère du Commerce extérieur et Coopération société de négoce à l’importation et l’exportation de qualification en2004. Principaux produits de la société sont comme suit: FAG TIMKEN NSK roulements NTN Koyo INA. Le pneu —- (vent) (dieu du vent) de l’image de marque de l’entreprise – large gamme de spécifications du produit, la qualité et de la coopération, mais il faut garantir dans ce marché. il est le seul organisme
Société gagné les collectifs nationaux de pointe et la gestion de la qualité de pointe unités, devant henné industrielle est l’une des dizaines de drapeaux rouges dix pour le pays, et le titre provincial d’honneur. sur la gestion de la qualité, système de quai. la société a adopté la certification de qualité ISO9002, ISO9001 l’authentification du système de qualité, d’inspection des marchandises de la Chine (crabe) de certification, le “point” d’authentification et de certification, l’UEM QS9000 «eke» et l’association de l’industrie automobile vda6. 1 et le produit i —- principal produit de 8,25 à 20, de 9,00 à 20, 11,00 – 20 est un produit du niveau des pays, à l’heure actuelle, les produits d’exportation vers l’Australie, le Moyen-Orient Amérique du Sud et d’autres pays et les régions.
Nous comprenons de votre information affichée que vous êtes dans le marché des roulements. Nous aimerions saisir cette occasion pour présenter notre entreprise et nos produits avec l’espoir que nous puissions travailler avec les importations de Bright Ideas à l’avenir.

Beijing JiaNengyuan International Trading Co., Ltd http://www.jnyzc.com .We supply bearings FAG NSK TIMKEN Bearings NTN KOYO INA and all kinds of tyres. Wind God wind we want to find a sole agency for tyre. Please contact us kaiyang_000@yahoo.cn

Doresc să devină compania dumneavoastră în cumpărare a Chinei, ce putem face pentru tine in China pentru mai puţin decât oricând înainte de a merge direct de la preţul de import a Chinei şi va acordat o sută la sută a serviciilor şi a mărfurilor. am două părţi ajunge la o situaţie win-win. Răspunsul dvs. precoce şi de cooperare, vom fi apreciat.

Suntem la Beijing JiaNengyuan International Trading Co, Ltd (http://www.jnyzc.com). Ne lagăre de aprovizionare cu bună calitate şi preţ mai mic. Şi vrem să găsească o agenţie unică pentru anvelope. Va rugam sa ne contactati pentru a cunoaşte detalii. Beijing JiaNengyuan International Trading Co, Ltd este aprobat de Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperare societate comercială cu importul şi exportul de calificare in2004. Principalele produse ale companiei sunt după cum urmează: FAG NSK TIMKEN Lagare NTN KOYO INA. Anvelopa —- (vânt) (Wind Dumnezeu) al companiei de branding – gama larga de caietul de sarcini, calitatea şi cooperare, dar ar trebui să garanteze, în această piaţă. el este singurul
Compania a castigat colective naţionale avansate şi de management al calităţii avansate de unitati, fata hennas industriale este unul din zeci de steagul roşu zece pentru ţară, şi titlul de onoare provinciale. pe de management al calităţii, chei de sistem. Compania a adoptat de certificare a calităţii ISO9002, ISO9001 sistem de autentificare de calitate, marfa de inspecţie China (crab) de certificare, “punct” de autentificare şi certificare, UEM QS9000 “prelungi” şi Asociaţia Industriei auto vda6. 1 şi produsul i —- Conducerea produs 8.25-20, 9.00-20, 11.00-20 este un produs de nivel de ţară, în prezent, produsele de export către Australia, Orientul Mijlociu si America de Sud şi alte ţări şi regiuni.
Noi înţelegem din informaţiile postate că vă aflaţi în piaţă pentru rulmenţi. Ne-ar dori să profite de această oportunitate de a introduce compania si produsele noastre, cu speranţa că vom putea lucra cu Bright Importurile Idei în viitor.

Beijing JiaNengyuan International Trading Co., Ltd http://www.jnyzc.com .We supply bearings FAG NSK TIMKEN Bearings NTN KOYO INA and all kinds of tyres. Wind God wind we want to find a sole agency for tyre. Please contact us kaiyang_000@yahoo.cn

Desejo tornar sua empresa na compra da China, nós podemos fazer por você na China por menos de cada vez antes de você ir diretamente do preço de importação da China e lhe deu cem por cento dos serviços e produtos. nós duas partes chegarem a win-win situation. Sua resposta adiantada e cooperação, que será apreciada.

Estamos Pequim JiaNengyuan International Trading Co., Ltd (http://www.jnyzc.com). Rolamentos Nós fornecemos a boa qualidade e preço mais baixo. E nós queremos encontrar uma única agência para o pneu. Entre em contato conosco para saber mais detalhes. JiaNengyuan Beijing International Trading Co., Ltd é aprovado pelo Ministério do Comércio Externo e Cooperação com a empresa comercial de importação e exportação de qualificação Em 2004. Principais produtos da Companhia são os seguintes: FAG NSK Rolamentos TIMKEN, NTN KOYO INA. O pneu —- (vento) (Deus do vento) da escala da empresa – branding gama de especificações do produto, qualidade e cooperação, mas você deve garantir neste mercado. ele é a única agência
Empresa ganhou o coletivismo nacional avançada e unidades avançadas de gestão da qualidade, frente hennas industrial é uma das dezenas de bandeiras vermelhas dez para o país, eo título provincial de honra. sobre a gestão de sistemas de qualidade, o cais. a empresa adotou a certificação de qualidade ISO9002, ISO9001 autenticação do sistema de qualidade, inspeção china commodities (caranguejo) de certificação, o “ponto” de autenticação e certificação, o emu qs9000 “eke” ea associação da indústria automóvel vda6. 1 e do produto i —- principal produto 8,25-20, 9,00-20, 11,00-20 é um produto de nível do país, neste momento, os produtos de exportação para a Austrália, o Médio Oriente e no Sul e outros países e regiões.
Entendemos a partir das informações que você postou estão no mercado de rolamentos. Gostaríamos de aproveitar esta oportunidade para apresentar nossa empresa e produtos, com a esperança de que possamos trabalhar com importações Bright Ideas no futuro.

Beijing JiaNengyuan International Trading Co., Ltd http://www.jnyzc.com .We supply bearings FAG NSK TIMKEN Bearings NTN KOYO INA and all kinds of tyres. Wind God wind we want to find a sole agency for tyre. Please contact us kaiyang_000@yahoo.cn

Jag vill bli ditt företag i Kinas inköp, kan vi göra för dig i Kina för mindre än någonsin innan du går direkt från Kinas import och gett dig ett hundra procent av de tjänster och varor. vi två parterna når en win-win situation. Din tidigt svar och samarbete kommer vi att uppskattas.

Vi är Peking JiaNengyuan International Trading Co, Ltd (http://www.jnyzc.com). Vi levererar lager med bra kvalitet och lägre pris. Och vi vill hitta ett enda organ för däck. Kontakta oss för att veta detaljer. Peking JiaNengyuan International Trading Co, Ltd är godkänd av ministeriet för utrikeshandel och biståndsfrågor handelsföretag med import och export kvalifikationer Under 2004. Main Produkter av bolaget är följande: FAG NSK Timken lager NTN Koyo INA. Däcket —- (vind) (Wind Gud) av företagets varumärke – brett utbud av produktspecifikationer, kvalitet och samarbete, men du bör garantera på denna marknad. han är den enda myndighet
Företaget vann den nationella avancerade kollektiv och kvalitetsstyrningssystemet avancerade enheter är hennas industriell framför ett av dussintals tio röd flagga för landet, och provinsnivå hederstitel. om kvalitetsledning, kaj-systemet. Företaget har antagit ISO9002 kvalitetscertifiering, ISO9001 kvalitetssystem autentisering, Kina råvaror inspektion (krabba) certifiering, “dot” autentisering och certifiering, EMU QS9000 “dryga” och bilindustrin föreningen vda6. 1 och den produkt jag —- ledande produkt från 8,25 till 20, från 9,00 till 20, från 11,00 till 20 är en produkt av landet, för närvarande produkter för export till Australien, Mellanöstern och Sydamerika och andra länder och regioner.
Vi förstår av din information postat att du är på marknaden för lager. Vi vill passa på att presentera vårt företag och produkter med hopp om att vi kan arbeta med goda idéer Import i framtiden.

Beijing JiaNengyuan International Trading Co., Ltd http://www.jnyzc.com .We supply bearings FAG NSK TIMKEN Bearings NTN KOYO INA and all kinds of tyres. Wind God wind we want to find a sole agency for tyre. Please contact us kaiyang_000@yahoo.cn

Θέλω να γίνει η εταιρεία σας για την αγορά της Κίνας, μπορούμε να κάνουμε για σας στην Κίνα για λιγότερο από κάθε άλλη φορά να πάτε κατευθείαν από τις τιμές εισαγωγής της Κίνας και σου έδωσε ένα εκατό τοις εκατό των υπηρεσιών και προϊόντων. έχουμε δύο μέρη καταλήξουν σε win-win κατάσταση. έγκαιρης απάντησης και τη συνεργασία σας, θα είναι ευπρόσδεκτη.

Είμαστε Πεκίνο JiaNengyuan International Trading Co, Ltd (http://www.jnyzc.com). Εμείς έδρανα εφοδιασμού με καλή ποιότητα και χαμηλότερες τιμές. Και θέλουμε να βρούμε μια μοναδική υπηρεσία για ελαστικών. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να γνωρίζουμε λεπτομέρειες. Πεκίνο JiaNengyuan International Trading Co, Ltd είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Εξωτερικού Εμπορίου και Συνεργασίας εμπορική εταιρεία με την εισαγωγή και την εξαγωγή Το 2004 προσόντα. Τα κύρια προϊόντα της Εταιρείας έχουν ως εξής: FAG NSK Bearings TIMKEN NTN ΚΟΥΟ ΙΝΑ. Το ελαστικό —- (άνεμος) (Wind Θεός) του branding – ευρεία γκάμα της εταιρείας προδιαγραφών του προϊόντος, την ποιότητα και τη συνεργασία, αλλά θα πρέπει να εγγυάται σε αυτή την αγορά. αυτός είναι ο μοναδικός οργανισμός
Εταιρεία κέρδισε το εθνικό προηγμένες συλλογικότητες και τη διαχείριση ποιότητας προηγμένες μονάδες, hennas βιομηχανική μπροστά είναι ένας από τους δεκάδες δέκα κόκκινη σημαία για τη χώρα, και των επαρχιακών τίτλος τιμής. σχετικά με τη διαχείριση ποιότητας, η αποβάθρα του συστήματος. η εταιρεία έχει υιοθετήσει ISO9002 πιστοποίηση της ποιότητας, ISO9001 πιστοποίηση του συστήματος ποιότητας, πορσελάνες επιθεώρηση εμπόρευμα (καβούρια) την πιστοποίηση, την “τελεία” εξακρίβωση της γνησιότητας και της πιστοποίησης, της ΟΝΕ QS9000 “συμπληρώνω” και η ένωση αυτοκινητοβιομηχανίας vda6. 1 και το προϊόν i —- κορυφαίο προϊόν 8,25 – 20, 9.00 – 20, 11,00 – 20 είναι ένα προϊόν από το επίπεδο χώρας, προς το παρόν, τα προϊόντα των εξαγωγών προς την Αυστραλία, τη Μέση Ανατολή και τη Νότια Αμερική και άλλες χώρες και περιφέρειες.
Αντιλαμβανόμαστε από τις πληροφορίες σας δημοσιεύτηκε ότι είστε στην αγορά για έδρανα. Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία για να εισαγάγει την εταιρεία μας και τα προϊόντα με την ελπίδα ότι μπορούμε να συνεργαστούμε με Bright Εισαγωγές ιδέες στο μέλλον.

Beijing JiaNengyuan International Trading Co., Ltd http://www.jnyzc.com .We supply bearings FAG NSK TIMKEN Bearings NTN KOYO INA and all kinds of tyres. Wind God wind we want to find a sole agency for tyre. Please contact us kaiyang_000@yahoo.cn

Unë uroj që të bëhet kompania juaj në blerjen e porcelani, ne mund të bëjmë për ju në Kinë për më pak se kurrë më parë se të shkoni direkt nga çmimi i importit të Kinës dhe ju ka dhënë njëqind për qind të shërbimeve dhe mallrave. ne të dy palët të arrijnë një situatë të favorshme. Përgjigja juaj në fillim dhe bashkëpunimi, ne do të jemi appreciated.

Ne jemi Pekin JiaNengyuan International Trading Co, Ltd (http://www.jnyzc.com). Ne kushineta furnizim me cilësi të mirë dhe çmim më të ulët. Dhe ne duam që të gjeni një agjenci e vetme për të gomave. Ju lutemi të na kontaktoni në e di detajet. Pekin JiaNengyuan International Trading Co, Ltd, është miratuar nga Ministria e Tregtisë së Jashtme dhe të Bashkëpunimit kompani tregtare me të importit dhe eksportit in2004 kualifikim. Produktet kryesore të kompanisë janë si më poshtë: zar NSK TIMKEN kushineta NTN KOYO INA. Gomë —- (era) (Wind Perëndia) i kompanisë gamë të quajtur – të gjerë të specifikimeve produktit, cilësisë dhe bashkëpunimit, por ju duhet të garantojë në këtë treg. ai është agjencia e vetme
Kompania fitoi collectives kombëtare të avancuar dhe menaxhimit të cilësisë avancuar njësi, hennas para industriale është një nga dhjetra e flamurit kuq dhjetë për vendin, dhe titullin provinciale e nderit. mbi menaxhimin e cilësisë, sistemin mol. kompania ka miratuar ISO9002 certifikimit të cilësisë, sistemin e cilësisë tek iso9001, mall porcelani inspektim (gaforre) certifikimit, “dot” tek dhe certifikimit, emu qs9000 “gjithashtu” dhe në industrinë e makinave shoqatës vda6. 1 dhe produkti i —- Kryesor produkt 8,25-20, 9,00-20, 11,00-20 është një produkt i nivelit të vendit, për momentin, produktet e eksportit në Australi, Amerikë e mesme në lindje dhe jug dhe në vende të tjera dhe rajone.
Ne e kuptojmë nga të dhënat tuaja postuar që ju jeni në treg për kushineta. Ne do të doja të përfitoj nga ky rast për të prezantuar kompaninë tonë dhe produktet me shpresën që ne mund të punojnë me Bright Ideas Importet në të ardhmen.

Beijing JiaNengyuan International Trading Co., Ltd http://www.jnyzc.com .We supply bearings FAG NSK TIMKEN Bearings NTN KOYO INA and all kinds of tyres. Wind God wind we want to find a sole agency for tyre. Please contact us kaiyang_000@yahoo.cn

Ես ուզում եմ դառնալ ձեր ընկերության Չինաստանում են գնում, մենք կարող ենք անել ձեզ համար, Չինաստան համար, ավելի քիչ, քան երբեւէ նախկինում դու ուղղակիորեն Չինաստանի ներմուծման գների եւ, հաշվի առնելով ձեզ հարյուր տոկոսի ծառայությունների եւ ապրանքների. մենք երկու կողմերին հասնել փոխշահավետ հաղթանակ իրավիճակը. Ձեր վաղ պատասխանել եւ համագործակցությունը, մենք պետք է գնահատել.

Մենք Պեկին JiaNengyuan Միջազգային Առեւտրային Co., Ltd (http://www.jnyzc.com). Մենք մատակարարման առանցքակալներ `լավ որակի եւ ցածր գնի. Եվ մենք ուզում ենք գտնել միանձնյա գործակալությունը համար անվադող. Խնդրում ենք կապնվել մեզ հետ է իմանալ մանրամասները. Պեկին JiaNengyuan Միջազգային Առեւտրային Co. ՍՊԸ հաստատում է նախարարության արտաքին առեւտրի եւ համագործակցության առեւտրի ընկերության հետ, արտահանման եւ ներմուծման որակավորման in2004. Հիմնական արտադրանքի ընկերության են `չարչարվել NSK TIMKEN հոլովակավոր առանցքակալներ NTN KOYO Ինա. Անվադողերում —- (փողային) (հարվածային Աստված ը) ընկերության բրենդինգի – լայն արտադրանքի դասակարգում, որակի եւ համագործակցության, բայց դուք պետք է երաշխավորի այս շուկայում. նա միակ գործակալությունը
Ընկերությունը հաղթեց ազգային խորացված կոլեկտիվների եւ որակի կառավարման առաջատար ստորաբաժանումների, hennas արդյունաբերական դիմաց մեկն է տասնյակ տասը կարմիր դրոշի երկրի համար, եւ գավառական կոչում պատվի. է որակի կառավարման, նավամատույց համակարգ. Ընկերությունը որդեգրել է iso9002 որակի սերտիֆիկացման, iso9001 որակի համակարգի իսկությունը, Չինաստան ապրանքաշրջանառության տեսչության (ծովախեցգետին) սերտիֆիկացման, որ «dot« իսկությունը եւ սերտիֆիկացման, որ emu qs9000 «մեծացնել», եւ մեքենան արդյունաբերության միության vda6. 1 եւ արտադրանքի i —- առաջատար արտադրանքի 8,25 – 20, 9.00 – 20, 11.00 – 20 է, արդյունք է երկրի մակարդակի, ներկայումս, արտադրանքի արտահանումը Ավստրալիայում, Մերձավոր Արեւելքի եւ Հարավային Ամերիկայի եւ այլ երկրների եւ շրջաններում.
Մենք հասկանում ենք ձեր տվյալները փակցված, որ Դուք շուկայում համար առանցքակալների. Մենք կցանկանայինք, այս հնարավորությունը ներդնել մեր ընկերության եւ արտադրանքի հետ, հուսալով, որ մենք կարող աշխատել Պայծառ մտքեր ներմուծման ապագայում.

Beijing JiaNengyuan International Trading Co., Ltd http://www.jnyzc.com .We supply bearings FAG NSK TIMKEN Bearings NTN KOYO INA and all kinds of tyres. Wind God wind we want to find a sole agency for tyre. Please contact us kaiyang_000@yahoo.cn

Zure enpresa bihurtzeko Txinako erosteko nahi dut, zuk egin ahal dugu Txina en inoiz baino lehen, zuzenean joan behar Txinako inportazio-prezioa eta eman duzun zerbitzu eta ondasunen ehuneko ehun baino gutxiago. dugu bi alderdi iristerakoan, irabaziak egoera. Zure hasieran erantzun eta lankidetza, eskertzen dugu izango.

Beijing JiaNengyuan Nazioarteko Trading Co Ltd (http://www.jnyzc.com) gara. Ditugu eskaintza kalitate onekoa eta prezio baxuagoan dituzten errodamenduak. Eta mihi-agentzia batean aurkitu nekatzen nahi dugu. Mesedez, jar zaitez gurekin harremanetan xehetasunak ezagutzeko. Beijing JiaNengyuan Nazioarteko Trading Co Ltd da Kanpo Merkataritza eta Lankidetza Ministerioak onartutako merkataritza sozietate inportazio eta esportazio titulua in2004 batera. Main Enpresa produktuak honako hauek dira: FAG errodamenduak NSK TIMKEN NTN KOYO INA bezala. pneumatikoek —- (Haizea) (Haize God) enpresaren – branding produktuaren espezifikazioak, kalitatea eta lankidetza zabala, baina merkatu honetan bermatu behar duzu. agentzia bakarra da zuen
Enpresa irabazi zuen nazio aurreratu kolektibo eta kalitatearen kudeaketa aurreratua unitate, hennas industrial aurrean hamar bandera gorria, dozenaka bat herrialde bat da, eta ohorezko titulua foru. kalitate-kudeaketa, kai-sistema. enpresak hartu ditu, iso9002, kalitate-ziurtagiriak, ISO9001 kalitate sistema autentifikazio, Txina salgai azterketa (karramarro) ziurtagiria, eta “dot” autentifikazio eta ziurtapen, Emu du QS9000 “eke” eta automobilgintzako elkartea VDA6. 1 eta produktua i —- nagusiak produktu 8,25 – 20, 9,00 – 20, 11:00 – 20 herrialde mailako produktu bat da, gaur egun da, esportazio produktuak Australia, Ekialde Hurbileko eta Hego Amerika eta beste herrialde eta eskualde.
ulertu zure datuak gara posted errodamenduak merkatuan dituzula. bezalako aukera hau gure enpresa eta espero ahal dugun Bright Ideas etorkizunean lan Inportazioak produktuen sartzeko hartu nahi dugu.

Beijing JiaNengyuan International Trading Co., Ltd http://www.jnyzc.com .We supply bearings FAG NSK TIMKEN Bearings NTN KOYO INA and all kinds of tyres. Wind God wind we want to find a sole agency for tyre. Please contact us kaiyang_000@yahoo.cn

Желая да се превърне вашата компания в закупуване на Китай, ние може да направи за вас в Китай за по-малко от всякога, преди да отидете директно от цената на вноса на Китай и дал сто на сто от услуги и стоки. ние двете страни постигнат печеливша ситуация. Вашият отговор и началото на сътрудничество, ще бъдат оценени.

Ние сме Пекин JiaNengyuan международна търговия Ко, Ltd (http://www.jnyzc.com). Ние доставяме лагери с добро качество и ниски цени. И ние искаме да се намери единствено агенция за гумите. Моля свържете се с нас да знаят подробности. Пекин JiaNengyuan международна търговия Ко ООД е одобрена от Министерството на външната търговия и сътрудничество, търговско дружество с внос и износ in2004 квалификация. Основните продукти на компанията са, както следва: FAG NSK лагери TIMKEN NTN Koyo ИНА. Гумата —- (вятър) (вятър Бог) на търговска марка на компанията – широк кръг от спецификацията на продукта, качество и сътрудничество, но трябва да гарантира на този пазар. Той е единственият агенция
Дружеството спечели националната Разширено колективи и за управление на качеството Разширено единици, hennas промишлени отпред е един от десетки десет червен флаг за страната, и провинциално заглавие на чест. за управление на качеството, кей система. компанията е приела за сертифициране на качеството ISO9002, ISO9001 удостоверяване система по качеството, инспекция Китай стока (рак) сертификация, “Точка” удостоверяване и сертифициране на ИПС qs9000 “прибавя” и Асоциация автомобилната индустрия vda6. 1 и ако продуктът аз —- водещия продукт 8.25 – 20, 9,00 – 20, 11,00 – 20 е продукт на държавно равнище, в момента, продуктите за износ на Австралия, Близкия Изток и Южна Америка и други страни и региони.
Ние разбираме от вашата информация афиш, че сте в пазара за лагери. Бихме искали да използваме тази възможност да представим нашата компания и продукти, с надеждата, че можем да работим с Вносът Брайт Айдиас в бъдеще.

Beijing JiaNengyuan International Trading Co., Ltd http://www.jnyzc.com .We supply bearings FAG NSK TIMKEN Bearings NTN KOYO INA and all kinds of tyres. Wind God wind we want to find a sole agency for tyre. Please contact us kaiyang_000@yahoo.cn

Želim postati svoju tvrtku u Kini kupovna, možemo učiniti za vas u Kini za manje nego ikada prije nego što idete direktno iz Kine uvoznih cijena i dati Vam sto posto usluga i roba. smo dvije stranke doći do win-win situacija. Vaše rane odgovor i suradnju, mi ćemo poštovati.

Mi smo Peking JiaNengyuan International Trading Co, Ltd (http://www.jnyzc.com). Opskrbljujemo ležajevi dobre kvalitete i niže cijene. I želimo pronaći jedina agencija za gume. Molimo kontaktirajte nas znati detalje. Peking JiaNengyuan International Trading Co, doo je odobren od strane Ministarstva vanjske trgovine i suradnju trgovačko poduzeće s uvoza i izvoza kvalifikacije in2004. Glavni proizvodi tvrtke su: FAG NSK TIMKEN Ležajevi NTN Koyo Ine. —- Gume (vjetar) (Vjetar Boga) od tvrtke branding – širok spektar proizvoda kupca, kvaliteta i suradnje, ali te bi trebao garantirati na ovom tržištu. on je jedina agencija
Tvrtka je osvojio nacionalni napredne kolektiva i upravljanje kvalitetom napredne jedinice, industrijske hennas prednji jedan je od desetine od deset crvena zastava za zemlju, i pokrajinske naslov čast. na temelju upravljanja kvalitetom, sustav rivi. Društvo je usvojilo ISO9002 certifikat kvalitete, kvalitete ISO9001 sustav autentifikacije, Kina robne inspekcije (rakova) certifikat, “dot” autentifikaciju i certificiranje, EMU QS9000 “eke” i udruge auto industrije vda6. 1 i proizvoda ja —- vodeći proizvod 8,25 – 20, 9,00 – 20, 11,00 – 20 je proizvod razini države, u ovom trenutku, proizvodi od izvoza u Australiju, Bliski Istok i južnu Ameriku i druge zemlje i regija.
Mi razumijemo iz svog informacije objavljene da ste na tržištu za ležajeve. Željeli bismo iskoristiti ovu priliku predstaviti našu tvrtku i proizvode s nadom da možemo raditi s Bright Ideas Uvoz u budućnosti.

Beijing JiaNengyuan International Trading Co., Ltd http://www.jnyzc.com .We supply bearings FAG NSK TIMKEN Bearings NTN KOYO INA and all kinds of tyres. Wind God wind we want to find a sole agency for tyre. Please contact us kaiyang_000@yahoo.cn

Je souhaite devenir votre entreprise dans l’achat de la Chine, nous pouvons faire pour vous en Chine pour moins que jamais avant de vous rendre directement à partir de prix à l’importation de la Chine et de vous donner à cent pour cent des services et des produits de base. nous deux parties à conclure une situation gagnant-gagnant. Votre réponse au début et à la coopération, nous seront appréciées.

Nous sommes Beijing JiaNengyuan International Trading Co., Ltd (http://www.jnyzc.com). Nous fournissons des roulements de bonne qualité et le prix inférieur. Et nous voulons trouver une agence unique pour les pneus. S’il vous plaît nous contacter pour connaître les détails. Beijing JiaNengyuan International Trading Co., Ltd est approuvé par le ministère du Commerce extérieur et Coopération société de négoce à l’importation et l’exportation de qualification en2004. Principaux produits de la société sont comme suit: FAG TIMKEN NSK roulements NTN Koyo INA. Le pneu —- (vent) (dieu du vent) de l’image de marque de l’entreprise – large gamme de spécifications du produit, la qualité et de la coopération, mais il faut garantir dans ce marché. il est le seul organisme
Société gagné les collectifs nationaux de pointe et la gestion de la qualité de pointe unités, devant henné industrielle est l’une des dizaines de drapeaux rouges dix pour le pays, et le titre provincial d’honneur. sur la gestion de la qualité, système de quai. la société a adopté la certification de qualité ISO9002, ISO9001 l’authentification du système de qualité, d’inspection des marchandises de la Chine (crabe) de certification, le “point” d’authentification et de certification, l’UEM QS9000 «eke» et l’association de l’industrie automobile vda6. 1 et le produit i —- principal produit de 8,25 à 20, de 9,00 à 20, 11,00 – 20 est un produit du niveau des pays, à l’heure actuelle, les produits d’exportation vers l’Australie, le Moyen-Orient Amérique du Sud et d’autres pays et les régions.
Nous comprenons de votre information affichée que vous êtes dans le marché des roulements. Nous aimerions saisir cette occasion pour présenter notre entreprise et nos produits avec l’espoir que nous puissions travailler avec les importations de Bright Ideas à l’avenir.

Beijing JiaNengyuan International Trading Co., Ltd http://www.jnyzc.com .We supply bearings FAG NSK TIMKEN Bearings NTN KOYO INA and all kinds of tyres. Wind God wind we want to find a sole agency for tyre. Please contact us kaiyang_000@yahoo.cn

Es vēlos kļūt par Jūsu uzņēmuma Ķīnas iepirkumu, mēs varam Jums Ķīnā mazāk nekā jebkad agrāk doties tieši no Ķīnas importa cenas un, ņemot jums simts procentiem pakalpojumiem un precēm. mēs abas puses panākt win-win situāciju. Jūsu drīzu atbildi un sadarbību, mēs appreciated.

Mēs Pekinas JiaNengyuan International Trading Co Ltd (http://www.jnyzc.com.) Mēs piegādājam gultņi ar labu kvalitāti un zemākas cenas. Un mēs vēlamies, lai atrastu vienīgo aģentūra riepu. Lūdzu, sazinieties ar mums zināt detaļas. Pekinas JiaNengyuan International Trading Co Ltd ir apstiprinājusi Ārējās tirdzniecības un sadarbības ministrijas tirdzniecības uzņēmums ar importa un eksporta kvalifikācijas in2004. Galvenais uzņēmuma produkcija ir šādi: FAG NSK TIMKEN gultņi NTN Koyo INA. Riepas —- (vēja) (Vēja Dievs) uzņēmuma zīmolu – plašu produktu specifikāciju, kvalitāti un sadarbību, bet jums vajadzētu garantēt šajā tirgū. viņš ir vienīgais aģentūra
Uzņēmuma uzvarēja valsts uzlabotas kolektīvi un kvalitātes vadības uzlabotas iekārtas, hennas rūpniecības priekšā ir viena no desmitiem desmit sarkano karogu, valsts un provinces nosaukums goda. par kvalitātes vadību, piestātnes sistēma. uzņēmums ir pieņēmis ISO9002 kvalitātes sertifikāciju, ISO9001 kvalitātes sistēmas autentifikāciju, porcelāns preču apskate (krabis) sertifikācijas, “dot”, autentificēšanas un apstiprināšanas, emu qs9000 “papildināt” un automobiļu rūpniecības asociācija vda6. 1 produkts i —- Leading produkts 8,25-20, 9.00 – 20, 11,00-20 ir produkts valsts līmenī pašlaik produktus eksportē uz Austrāliju, Tuvo Austrumu un Dienvidāfrikas valstīm un citām valstīm un reģionos.
Mēs saprotam no jūsu informāciju ievietojis, ka esat tirgū gultņiem. Mēs vēlētos izmantot šo iespēju ieviest mūsu uzņēmumu un produktiem, ar cerību, ka mēs varam strādāt ar Bright Ideas Imports nākotnē.

Beijing JiaNengyuan International Trading Co., Ltd http://www.jnyzc.com .We supply bearings FAG NSK TIMKEN Bearings NTN KOYO INA and all kinds of tyres. Wind God wind we want to find a sole agency for tyre. Please contact us kaiyang_000@yahoo.cn

Voglio diventare la vostra azienda per l’acquisto della Cina, si può fare per lei in Cina per meno che mai prima di andare direttamente dal prezzo di importazione della Cina e vi dà il cento per cento dei servizi e dei prodotti. noi due parti raggiungono un situazione win-win. La tua risposta rapido e la cooperazione, ci sarà apprezzato.

Siamo Pechino JiaNengyuan International Trading Co., Ltd (http://www.jnyzc.com). Noi cuscinetti di fornitura con buona qualità ed il prezzo più basso. E vogliamo trovare una rappresentanza esclusiva per pneumatico. Vi preghiamo di contattarci per conoscere i dettagli. Pechino JiaNengyuan International Trading Co., Ltd è approvato dal Ministero del Commercio Estero e la Cooperazione società commerciale con importazione ed esportazione di qualificazione in2004. I prodotti principali della società sono le seguenti: FAG Cuscinetti NSK TIMKEN NTN KOYO INA. Il pneumatico —- (vento) (Wind Dio) della società di branding – ampia gamma di specifiche di prodotto, la qualità e la cooperazione, ma si dovrebbe garantire in questo mercato. lui è la sola
Company ha vinto la collettività nazionale avanzate e la gestione della qualità avanzata unità, davanti Erma industriale è una delle decine di dieci bandiera rossa per il paese, e il titolo provinciale di onore. sulla gestione della qualità, sistema di banchina. la società ha adottato la certificazione di qualità ISO9002, ISO9001 l’autenticazione del sistema di qualità, ispezione delle materie prime la Cina (granchio) la certificazione, il “punto” di autenticazione e certificazione, l’emu QS9000 “arrotondare” e l’associazione dell’industria automobilistica VDA6. 1 e il prodotto che —- prodotto leader 8,25-20, 9,00-20, 11,00-20 è un prodotto di livello nazionale, attualmente, i prodotti di esportazione verso l’Australia, Medio Oriente e Sud America ed altri paesi e regioni.
Sappiamo dalle informazioni che hai postato nel mercato dei cuscinetti. Vorremmo cogliere l’occasione per introdurre la nostra azienda e dei prodotti con la speranza che noi possiamo lavorare con Bright Importazioni Idee per il futuro.

 

 

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

China Bearings Tires Nominated Supplier in Beijing

China Bearings Tires Nominated Supplier in Beijing

Beijing JiaNengyuan International Trading Co., Ltd is a company specializing in designing, manufacturing and marketing all kinds of tyres. We are primarily comprised of two factories that manufacture OTR (off-the-road) radial and bias tires, truck and bus tyres, passenger car tyres, light truck tyres, industry tyres and agricultural tyres.  kaiyang_000(AT)yahoo.cn 86-13269832656

23.1-26 tractor tyres

20.8-38 Tractor tyres

20.8-38 Tractor tyre

16.9-38 Agricultural tyres

16.9-30 forestry tyres

15.5-38 tractor tires

11.2-38 Agricultural tires

9.5-24 Agricultural tyres

16.9-28 Tractor tyres

28L-26 Agricultural tyres

19.5L-24 Agricultural tyres

750-16 Agricultural tyres

30.5L-32 Logging tyres

11L-15 Agricultural tires

9.5L-15 Agricultural tires

Irrigation tires

620/70-26 forest tyres

 24.5-32 agricultural tyres

11-32 agricultural tyres

31×15.50-15 agricultural tyres

16.5Lx16.1 agricultural tires

550-60-22.5 farm tyres

400/60-15.5 farm tires

AEOLUS TYRE

tires

SMALL & MIDDLE OTR TYRE
10.00-20-14 TT G1/L4S
10.00-20-14 TT G2/L3
12.00-20-16 TT G1/L5S
12.00-20-20 TT G1/L5S
12.00-24-16 TT G1/L5S
12.00-24-20 TT G1/L5S
12.00-24-18 TT Q7
13-20-16 TT Q10
13.00-24-12 TL G13/L2
13.00-24-14 TL G13/L2
13.00-24-16 TL G13/L2
13.00-25-28 TT G6/E3
14.00-20-16 TT Q10
14.00-20-20 TT Q10
14.00-20-24 TT Q10
14.00-20-20 TT G2/L3
14.00-24-16 TT G12/L3
14.00-24-16 TL G12/L3
14.00-24-24 TT G5/E3
14.00-24-24 TT G1/L5S
14.00-24-28 TT G5,G12/E3
14.00-24-32 TT G5.G12/E3
14.00-24-36 TT G5,G12/E3
16.00-24-16 TL G12/L3
16.00-25-28 TT G4/E4
16.00-25-28 TT G12/E3
16.00-25-28 TL G12/E3
16/70-20-10 TT G16/L3
16/70-20-14 TT G16/L3
14.00-24-12 TL G13/L2
15.5-25-12 TT G13/L2
15.5-25-12 TL G13/L2
15.5-25-16 TT G13/L2
15.5-25-16 TL G13/L2
15.5-25-12 TT G12/L3
15.5-25-12 TL G12/L3
15.5-25-16 TT G12/L3
15.5-25-16 TL G12/L3
17.5-25-12 TL G13/L2
17.5-25-16 TL G13/L2
17.5-25-12 TT G12,G26/L3
17.5-25-12 TL G12,G26/L3
17.5-25-14 TT G1/L5S
17.5-25-16 TT G12,G26/L3
17.5-25-16 TL G12,G26/L3
17.5-25-20 TL G12,G26/L3
18.00-24-20 TT G9/L3
18-22.5-18 TL Q4
18-22.5-20 TL Q4
18.00-25-28 TT G10/E3
18.00-25-32 TT G10/E3
18.00-25-32 TL G10/E3
18.00-25-36 TT G10/E3
18.00-25-40 TL G2/L2
18.00-25-32 TT G12/E4
18.00-25-32 TL G12/E4
18.00-25-36 TL G12/E4
18.00-25-40 TL G12/E4
20.5-25-12 TL G28/L2 GENERAL
20.5-25-12 TL G13/L2
20.5-25-16 TL G13/L2
20.5-25-20 TL G13/L2
20.5-25-16 TT G14,G3,G26/L3
20.5-25-20 TT G14,G3,G26/L3
20.5-25-16 TL G14,G3,G26/L3
20.5-25-20 TL G14,G3,G26/L3
20.5-25-16 TL G24/L5
20.5-25-20 TL G24/L5
23.1-26-8 TT R3
23.1-26-8 TL R3
23.1-26-12 TT R3
23.1-26-8 TT G23
23.1-26-12 TL G23
23.1-26-12 TT G23
23.1-26-14 TL G23
23.5-25-12 TL G13/L2
23.5-25-16 TL G13/L2
23.5-25-20 TL G13/L2
23.5-25-16 TT G15,G12,G26/L3
23.5-25-16 TL G15,G12,G26/L3
23.5-25-20 TT G15,G12,G26/L3
23.5-25-24 TT G12/L3
23.5-25-20 TL G15,G12,G26/L3
23.5-25-24 TL G12/L3
23.5-25-16 TL G24/L5
23.5-25-20 TL G24/L5
23.5-25-24 TL G24/L5
PORT USE TYRE  
12.00-24-24 TT G31-E4
14.00-24-28 TT G31-E4
16.00-25-32 TL G12-E3
18.00-25-40 TL G30-E4
21.00-25-36 TL G12-E3
18.00-33-40 TL G30-E4
BIG OTR  
26.5-25-20 TL G12/L3
26.5-25-28 TL G12/L3
17.5-25-20 TL G1/L5S
18.00-25-32 TL G1/L5S
26.5-25-20 TL G12/L4
26.5-25-24 TL G12/L4
26.5-25-28 TL G12/L4
26.5-25-32 TL G-1/L5S
26.5-25-32 TL G24/L5
18.00-33-32 TL G4/E4
26.5-29-26 TL G15/L3
29.5-25-28 TL G3/L3
29.5-25-34 TL G-1/L5S
29.5-25-28 TL G24/L5
29.5-29-40 TL G1/L5S
29.5-29-28 TL G12/L4
29.5-29-34 TL G12/L4
29.5-29-34 TL G12,G26/L3
37.25-35-36 TL G12,G26/L3
21.00-33-32 TT G12/E4
21.00-33-36 TL G12/E4
21.00-35-36 TL G11/E4
24.00-35-42 TL G12/E3
   
24.00-35-42 TL G4/E4
27.00-49-48 TL G4/E4
30.00-51-52 TL G4/E4
35/65-33-30 TL G24/L4
35/65-33-32 TL G24/L4
35/65-33-30 TL G25/L5
45/65-45-58 TL G24/L5
36.00-51-58 TL G4/E4
DESERT TYRE  
16.00-20-16 TT G7/E7
18-20-14 TT G18/E7
20-20-16 TT G18/E7
22-20-14 TL G7/E7
24-21-16 TL G20/E7
29.5-25-28 TL G18/E7
66X43.00-25-10 TL G19
66X43.00-25-12 TL G19
Radial OTR  
14.00R25 *** A2235 /E-2
17.5R25 ** A2233 /L-5
23.5R25 ** A2239 /L-5
20.5R25* A2236/L-3
20.5R25** A2236/E-3
23.5R25 * A2236/L-3
23.5R25 ** A2236/E-3
23.5R25 ** A2237/E-3D
16.00R25 ** A2235/E-2
26.5R25** A2237/E-3D
18.00R33 ** A2238/E-4
29.5R25 ** A2237/E-3D/L3D
   
TBR TYRE  
8.25R15-18 TT HN203,HN230+
10.00R15-18 TT HN203,HN230+
7.00R16-12 TT HN08
7.50R16-14 TT HN08,HN267
8.25R16-14 TT HN08,09,267
8.25R16-16 TT HN08
8.25R20-14 TT HN06
8.25R20-16 TT HN06
9.00R20-14 TT HN06,HN08
9.00R20-16 TT HN06,HN07,08,09
10.00R20-16 TT HN06,HN07,08,09,229,259,253
10.00R20-16 TT HN306,HN353
11.00R20-16 TT HN08,HN09,259,253,229
11.00R20-18 TT HN08,HN09,259,253,229
11.00R20-16 TT HN233
11.00R20-18 TT HN233
11.00R20-16 TT HN365,353,324,306
12.00R20-18 TT HN08
12.00R20-18 TT HN09
12.00R20-18 TT HN10
12.00R20-18 TT HN353,229,259,253
12.00R24-18 TT HN08
12.00R24-18 TT HN353
11R22.5-14 TL HN206 06 07 08 208 257
11R22.5-16 TL HN206 06 07 08 208 257 266
11R22.5-14 TL HN808
11R22.5-16 TL HN808
11R22.5-14 TL HN306,308+ 357 353
11R22.5-16 TL HN306,308+ 357 353
11R22.5-14 TL HN355 596
11R22.5-16 TL HN355 596
11R24.5-14 TL HN08,208+,206 257
11R24.5-16 TL HN08,208+,206 257
11R24.5-14 TL HN306 308+ 327 353
11R24.5-16 TL HN306 308+ 327 353
11R24.5-14 TL HN808
11R24.5-16 TL HN808
11R24.5-14 TL HN596 355
11R24.5-16 TL HN596 355
12R22.5-16 TL HN355,306,324
12R22.5-16 TL HN353
12R22.5-16 TL HN08 256 233
12R22.5-18 TL HN306,324
12R22.5-18 TL HN353
12R22.5-18 TL HN08 257 233
13R22.5-18 TL HN253
13R22.5-18 TL HN353
13R22.5-18 TL HN10
13R22.5-18 TL HN352
205/75R17.5-14 HN202
205/75R17.5-14 HN309
215/75R17.5-16 HN309
215/75R17.5-18/16 HN235,HN826+
225/75R17.5-16 HN202
225/75R17.5-16 HN309
225/70R19.5-14 HN366+
225/70R19.5-14 HN828+
235/75R17.5-18/16 HN235,HN826+
235/75R17.5-16 HN309
245/70R17.5-16 HN202
245/70R17.5-16 HN806/805
245/70R17.5-16 HN309
245/70R19.5-16 HN366+
245/70R19.5-16 HN828+
255/70R22.5-16 TL HN230+,HN257
255/70R22.5-16 TL HN355
255/70R22.5-16 TL HN328+/HN228
265/70R19.5-16 TL HN256,805,806
275/70R22.5-18 TL HN230+/HN257
275/70R22.5-18 TL HN355
275/70R22.5-18 TL HN228
275/80R22.5-16 TL HN06,208+
275/80R22.5-16 TL HN306
275/80R22.5-16 TL HN308+
285/70R19.5-16 TL HN257
285/70R19.5-16 TL HN309
285/70R19.5-18 TL HN805
285/70R19.5-18 TL HN806
315/60R22.5-20 TL HN227
315/60R22.5-20 TL HN359
315/70R22.5-18 TL HN252
315/70R22.5-18 TL HN257
315/70R22.5-18 TL HN355
315/70R22.5-18 TL HN359
12R24.5-18 TL HN08 325
275/80R22.5-16 TL HN06,HN267
275/80R22.5-16 TL HN308+
275/80R22.5-16 TL HN306
295/60R22.5-18 TL HN257
295/60R22.5-18 TL HN355
295/80R22.5-16 HN257
295/80R22.5-18 HN257
295/80R22.5-16 HN355
295/80R22.5-18 HN355
295/80R22.5-18 HN252
295/80R22.5-18 HN359
315/80R22.5-16 HN257
315/80R22.5-18 HN257/266
315/80R22.5-20 HN257/266
315/80R22.5-16 HN353
315/80R22.5-18 HN353
315/80R22.5-20 HN353
315/80R22.5-16 HN355
315/80R22.5-18 HN355
315/80R22.5-20 HN355
315/80R22.5-18 HN08
315/80R22.5-20 HN08
315/80R22.5-18 HN352
315/80R22.5-18 HN252
315/80R22.5-18 HN359
315/80R22.5-18 HN254
295/75R22.5-14 HN06,208+
295/75R22.5-14 HN306,308+
295/75R22.5-14 HN808
285/75R24.5-14 HN06,208+
285/75R24.5-14 HN306,308+
285/75R24.5-14 HN808
385/55R22.5-20 HN809/805
385/55R19.5-18 HN809
385/65R22.5-18 HN207/805,
385/65R22.5-18 HN228
385/65R22.5-18 HN809
385/65R22.5-20 HN207/805
425/65R22.5-20 TL HN805,HN207,228
445/65R22.5-20 TL HN805/207/ 228
BUS TYRE  
275/70R22.5-18 TL HN226
295/80R22.5-18 HN226
11R22.5-16 TL HN226

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

China Bearings Tires Nominated Supplier in Beijing

jnyzc (http://www.jnyzc.com )is one of the leading manufacturers of hi-precision and hi-quality mbp brand anti-friction bearings with exclusive range. The company incorporated in2004 is manufacturing quality taper roller bearings, cylindrical roller bearings, needle roller bearings, spherical roller bearings, angular contract bearings, thrust bearings, clutch release bearings, srdg and drsa ball bearings, pillow block bearings and water pump bearings to the highest standards of efficiency and dependability. Quality has always been an integral part and culture of our organisation and every effort is made to ensure that the customers get value for their money. Our plant is certified to ISO 9001:2000.
With the services of leading technocrats having vast experience in the field of manufacturing bearings and the use of sophisticated modern machinery& equipment, pmb is maintaining the quality for its products at par with international standards. Special attention is paid to the internal designing of the bearings and surface finish of the rolling surfaces to create optimum loading conditions and maximum load capacity. Every component manufactured is processed after thorough check on precision measuring equipment. Proper vigilance is kept on incoming raw materials& components. Mbp bearings are manufactured from internationally accepted quality steel, even then in-process matching and final product checking is maintained so that the product that rolls out of the factory has the stamp of quality.
 Our bearings find applications in various automotive& industrial fields/sectors such as agricultural equipment, diesel engines, machine tools, material handling equipment, electric motors, pumps, fans etc. In various types of industry like cement, paper, gears, pipe, electrical etc. We have infrastructure and technical capability and capacity to manufacture bearings as per customer specifications/drawings and are continuously adding new products to meet the rising customer demands/expectations. We have now attained the status of original equipment manufacturer and supply to export oriented units besides catering to replacement market.
Contact: YANGKAI: 86-13269832656   Mail:   kaiyang_000(AT)yahoo.cn director(at)jnyzc.com

Japan NTN Bearing

Product Description

Japan NTN Bearing
6004LLBC3/L104 6009LLUC3 4000 6204P5 4000 6214P5 1000 6304LLU/4M 3000 6304Z 3000 6302C3/5C 6004LLUC3/L0146204LLBNRC3/1EQ17 6206LB/1E
6009X3NX3C3 5000 6301LLU 5000 TS3-6206LLUAC3/4C 6801ZZ/15K
6318ZZC3/5C
6305ZZ/5C 6206LLB/5KQB 6212PM/9B 6203LLH/5CQQ 6005ZZ/3A
6220Z/2A
6204LLU/5CQ34
6017X1ZWC36201LLBC3/L234QB 6315LB 6205LLB/9B
6009ZZ/2A 6203LLHCS08/L325Q58  6018ZZC3/L008 TS3-6207C4 6412C3

Japan KOYO Bearing
With the development of industrialization now , bearings play an more important

Product Description

Japan KOYO Bearing
The following are some bearing part no. of KOYO bearings ,
1220-3/4ECG 6906VV 32024XJ NJ219W 1220-3/4ECGHLT 6906ZZ 32026XJ NJ2204W
1220-3/4G 6907DDU 32028XJ NJ2205ET 1220-3/4SG 6907VV 3202B-2RSTN NJ2205W
1220J 6907ZZ 3202B-2ZTN NJ2206ET 1220KJ 6908DDU 3202BTN NJ2206W 1221J 6908VV
3202BZTN NJ2207ET 1222J 6908ZZ 3202J NJ2207W 1222K 6909DDU 32030XJ NJ2208ET
1224M 6909VV 32032XJ NJ2208W 1225-15/16ECG 6909ZZ 32034XJ NJ2209ET 1225-15/16G
6910DDU 32036XJ NJ2209W 1225-15/16SG 6910VV 32038XJ NJ220EM 1225-1ECG 6910ZZ
3203B-2RSTN NJ220ET 1225-1G 6911VV 3203B-2ZTN NJ220W 1225-1GHLT 6911ZZ 3203BTN
NJ2210ET 1225-1SG 6912DDU 3203J NJ2210W 1225-25ECG 6912VV 32040XJ NJ2211ET 1225-25ECGHLT 6912ZZ 32044XJ NJ2211M 1225-25G 6913DDU 32048XJ NJ2211W
1225-25GHLT 6913VV 3204B-2RSTN NJ2212ET 1225-25SG 6913ZZ 3204B-2ZTN NJ2212W
1225-7/8ECG 6914VV 3204BTN NJ2213ET 1230-1.1/16ECG 6914ZZ 3204J NJ2213M
1230-1.1/4ECG 6915VV 3205B-2RSNRTN NJ2213W 1230-1.1/4G 6915ZZ 3205B-2RSTN
NJ2214ET 1230-1.1/4SG 6916DDU 3205B-2ZTN NJ2214W 1230-1.1/8ECG 6916VV 3205BNRTN
NJ2215ET 1230-1.1/8ECGHLT 6916ZZ 3205BTN NJ2215W 1230-1.3/16ECG 6917ZZ 3205J NJ2216ET

1230-1.3/16G
6918VV
3206B-2RSNRTN
NJ2216W

1230-1.3/16SG
6918ZZ
3206B-2RSTN
NJ2217ET

1230-30ECG
6919ZZ
3206B-2ZNRTN
NJ2217W

1230-30ECGHLT
6920ZZ
3206B-2ZTN
NJ2218ET

1230-30G
6921ZZ
3206BNRTN
NJ2218W

1230-30SG
6922ZZ
3206BTN
NJ2219W

1235-1.1/4ECG
6924ZZ
3206J
NJ221EM

1235-1.1/4G
6926ZZ
3207B-2RSTN
NJ221W

1235-1.1/4SG
692ZZ
3207B-2ZTN
NJ2220ET

1235-1.3/8ECG
6930DDU
3207BNRTN
NJ2220W

1235-1.7/16ECG
6936M
3207BTN
NJ2222M

1235-1.7/16G
6938M
3207J
NJ2222W

1235-1.7/16SG
693ZZ
3208B-2RSTN
NJ2224M

1235-35ECG
6940M
3208B-2ZNRTN
NJ2224W

1235-35ECGHLT
6944M
3208B-2ZTN
NJ2226M

1235-35G
6948M
3208BTN
NJ2226W

1235-35GHLT
694ZZ
3208J
NJ2228M

1235-35SG
6952M
3209B-2RSTN
NJ2228W

1240-1.1/2ECG
6956M
3209B-2ZTN
NJ222EM

1240-1.1/2G
695ZZ
3209BTN
NJ222W

1240-1.1/2SG
6960M
3209J
NJ2230M

1240-1.7/16SG
696DD
3210B-2RSTN
NJ224EM

1240-40ECG
696ZZ
3210B-2ZTN
NJ224W

1240-40ECGHLT
6972M
3210BNRTN
NJ226W

1240-40G
697ZZ
3210BTN
NJ228M

1240-40GHLT
698DD
3210J
NJ228W

1240-40SG
698ZZ
3211B-2RSTN
NJ2305ET

1245-1.11/16ECG
699DD
3211B-2ZTN
NJ2305W

1245-1.3/4ECG
7000A5TRDULP3
3211BTN
NJ2306ET

1245-1.5/8ECG
7000A5TRDULP3
3211J
NJ2306M

1245-45ECG
7000A5TRDUMP3
3212B-2RSTN
NJ2306W

1245-45G
7000A5TRDUMP3
3212B-2ZTN
NJ2307ET

1250-1.15/16ECG
7000BM
3212BTN

Japan NSK Bearing

Product Description

Japan NSK Bearing
NSK 7001AW
NSK 7001CTYDULP4
NSK 7002A
NSK 7002CTYDULP4
NSK 7002ATYDBC7P4
NSK 7002CTYDBC7P5
NSK 7002ATYNDBLP5
NSK 7003AW
NSK 7003CTYNDULP4
NSK 7003CTYNSULP4
NSK 7004AW
NSK 7004CTYP5
NSK 7004CTYSULP4
NSK 7004CTYDULP4
NSK 7005A
NSK 7005CTYSULP4
NSK 7005ATYNDBLP5
NSK 7005ATYDBC7P5
NSK 7005CTYP5
NSK 7006AW
NSK 7006CTYNP5
NSK 7006CTYSULP4
NSK 7006CTYDULP4
NSK 7007AW
NSK 6000CM
NSK 6000DD1CM H NS7L6
NSK 6000DD1CM H PS2L6
NSK 6000DDUCM
NSK 6000VV1CM H NS7S6
NSK 6000VVCM
NSK 6000ZZ1CM H NS7S6
NSK 6000ZZCM
NSK 6000ZZCM H NS7S6
NSK 6000ZZCM NS7S6
NSK 6001DDUCM
NSK 6001VVCM
NSK 6001ZZCM
NSK 6001ZCM
NSK 6002CM
NSK 6002DDU H NS7S6
NSK 6002DDUCM
NSK 6002VVCM
NSK 6002ZZCM
NSK 6002ZZCM H NS7S6
NSK 6002ZZNR
NSK 6003 H 6
NSK 6003CM
NSK 6003DDUCM
NSK 6003VVC3P5
NSK 6003VVCM
NSK 6003ZZC3E
NSK 6003ZZCM
NSK 6003ZZNR
NSK 6004
NSK 6004DDUCM
NSK 6004VVCM
NSK 6004ZZ H NS7S6
NSK 6004ZZC3
NSK 6004ZZCM
NSK 6004ZZCM H NS7S6
NSK 6004ZZNR
NSK 6005CM
NSK 6005DDUCM
NSK 6005VVCM
NSK 6005ZZCM
NSK 6005ZZNR
NSK 6005ZZC3E
NSK 6006DDUCM
NSK 6006ZZCM
NSK 6007CM
NSK 6007ZZ
NSK 6007VVC3P5
NSK 6008CM
NSK 6008DDUCM
NSK 6008VVCM
NSK 6008ZZCM
NSK 6009CM
NSK 6009DDUCM
NSK 6009VVCM
NSK 6009ZZCM
NSK 6009ZZCM NS7S6
NSK 6010Z 6
NSK 6010ZCM
NSK 6010VV
NSK 6010DDU
NSK 6010ZZCM
NSK 6011CM
NSK 6012DDU
NSK 6013CM
NSK 6013C3
NSK 6013VVCM
NSK 6013ZZCM
NSK 6014CM
NSK 6014ZCM NS7S6
NSK 6014ZZCM
NSK 6015CM
NSK 6015ZZ
NSK 6016CM
NSK 6017CM
NSK 6017ZZCM
NSK 6018CM
NSK 6018ZZ
NSK 6018VVCM
NSK 6019
NSK 6019ZZ
NSK 6020CM
NSK 6020 ZZCM
NSK 6020VVCM
NSK 6024C3
NSK 6026CM
NSK 6028CM
NSK 6028ZZ
NSK 6032
NSK 6038W
NSK 6044M
NSK 605ZZMC3E
NSK 606ZZNR*MC3
NSK 606ZZMC3E
NSK 607ZZ1MC3E
NSK 608ZZNR*MC4
NSK 609ZZ
NSK 62/22
NSK 6200CM
NSK 6200DDU H NS7S6
NSK 6200VVCM
NSK 6200ZZ H NS7S5
NSK 6200ZZCM
NSK 6200ZZNR
NSK 6200ZZCM H NS7S6
NSK 6200ZZNR
NSK 6201CM
NSK 6201DDU H AV2S6
NSK 6201DDU H NS7S6
NSK 6201DDUCM
NSK 6201VVCM
NSK 6201ZZCM H NS7S6
NSK 6201ZZNR
NSK 6202 H 6
NSK 6202CM
NSK 6202DDUC3
NSK 6202DDU H AV2S5
NSK 6202DDU H NS7S5
NSK 6202VVCM
NSK 6202ZZCM H NS7S6
NSK 6203 6
NSK 6203 H 5
NSK 6203CM
NSK 6203DDU H AV2S5
NSK 6203DDUCM H NS7S6
NSK 6203VVC3EP5
NSK 6203VVCM
NSK 6203ZZ H AV2S5
NSK 6203ZZ H NS7S6
NSK 6203ZZCM
NSK 6204CM
NSK 6204DDUCM
NSK 6204LLU
NSK 6204VVCM
NSK 6204VVCM H NS7S6
NSK 6204ZZC3E
NSK 6204ZZCM
NSK 6204ZZCM H NS7S6
NSK 6204ZZNR
NSK 6205CM
NSK 6205DDUCM
NSK 6205VVC3EP5
NSK 6205VVCM
NSK 6205ZZ
NSK 6205ZZC3E
NSK 6206CM
NSK 6206ZZ
NSK 6206DDU
NSK 6206VV
NSK 6206ZZCM 6
NSK 6206CM NS7S6
NSK 6207CM
NSK 6207CM NS7S6
NSK 6207ZCM NS7S6
NSK 6207ZZCM
NSK 6207VV
NSK 6208CM
NSK 6208ZZ
NSK 6209
NSK 6209ZZ
NSK 6209VVCM
NSK 6209ZCM
NSK 6210NTN
NSK 6210CM
NSK 6210ZZ
NSK 62102RS
NSK 6210ZC3
NSK 6211CM
NSK 6211DDUCM
NSK 6211VVC3E
NSK 6211ZZC3E
NSK 6211ZZCM
NSK 6212CM
NSK 6212VVCM
NSK 6212ZCM 6
NSK 6212ZZCM
NSK 6213C3
NSK 6213CM
NSK 6213ZZ
NSK 6213DDUCM
NSK 6214CM
NSK 6214ZZCM
NSK 6215C3E
NSK 6215ZZC3E
NSK 6215ZZCM
NSK 6216
NSK 6216ZZ
NSK 6216

Germany FAG Bearing
FAG deep groove ball bearings:
Deep groove ball bearings are the most popular

Product Description

Germany FAG Bearing
FAG deep groove ball bearings:
Pls check the following items we have in stock.
ITEM BRAND STOCK
6000 FAG bearings 20000 PCS in stock
6000.2RSR FAG bearings 20000 PCS in stock
6000.2RSR.C3 FAG bearings 20000 PCS in stock
6000.2ZR FAG bearings 20000 PCS in stock
6000.2ZR.C3 FAG bearings 20000 PCS in stock
6001 FAG bearings 20000 PCS in stock
6001.2RSR FAG bearings 20000 PCS in stock
6001.2RSR.C3 FAG bearings 20000 PCS in stock
6001.2ZR FAG bearings 20000 PCS in stock
6001.2ZR.C3 FAG bearings 20000 PCS in stock
6002 FAG bearings 20000 PCS in stock
6002.2RSR FAG bearings 20000 PCS in stock
6002.2RSR.C3 FAG bearings 20000 PCS in stock
6002.2ZR FAG bearings 20000 PCS in stock
6002.2ZR.C3 FAG bearings 20000 PCS in stock
6003 FAG bearings 20000 PCS in stock
6003.2RSR FAG bearings 20000 PCS in stock
6003.2RSR.C3 FAG bearings 20000 PCS in stock
6003.2ZR FAG bearings 20000 PCS in stock
6003.2ZR.C3 FAG bearings 20000 PCS in stock
6004 FAG bearings 20000 PCS in stock
6004.2RSR FAG bearings 20000 PCS in stock
6004.2RSR.C3 FAG bearings 20000 PCS in stock
6004.2ZR FAG bearings 20000 PCS in stock
6004.2ZR.C3 FAG bearings 20000 PCS in stock
6004.C3 FAG bearings 20000 PCS in stock
6004TBP63 FAG bearings 20000 PCS in stock
6005 FAG bearings 20000 PCS in stock
6005.2RSR FAG bearings 20000 PCS in stock
6005.2RSR.C3 FAG bearings 20000 PCS in stock
6005.2ZR FAG bearings 20000 PCS in stock
6005.2ZR.C3 FAG bearings 20000 PCS in stock
6005.C3 FAG bearings 20000 PCS in stock
6005MA.C3 FAG bearings 5000 PCS in stock
6005TBP63 FAG bearings 5000 PCS in stock
6006 FAG bearings 15000 PCS in stock
6006.2RSR FAG bearings 15000 PCS in stock
6006.2RSR.C3 FAG bearings 15000 PCS in stock
6006.2ZR FAG bearings 15000 PCS in stock
6006.2ZR.C3 FAG bearings 15000 PCS in stock
6006.C3 FAG bearings 15000 PCS in stock
6006M.C3 FAG bearings 3000 PCS in stock
6006TBP63 FAG bearings 6000 PCS in stock
6007 FAG bearings 10000 PCS in stock
6007.2RSR FAG bearings 10000 PCS in stock
6007.2RSR.C3 FAG bearings 10000 PCS in stock
6007.2ZR FAG bearings 10000 PCS in stock
6007.2ZR.C3 FAG bearings 10000 PCS in stock
6007.C3 FAG bearings 10000 PCS in stock
6007M.C3 FAG bearings 3000 PCS in stock
6007TBP63 FAG bearings 7000 PCS in stock
6008 FAG bearings 10000 PCS in stock
6008.2RSR FAG bearings 10000 PCS in stock
6008.2RSR.C3 FAG bearings 10000 PCS in stock
6008.2ZR FAG bearings 10000 PCS in stock
6008.2ZR.C3 FAG bearings 10000 PCS in stock
6008.C3 FAG bearings 10000 PCS in stock
6008MA.C3 FAG bearings 3000 PCS in stock
6008TBP63 FAG bearings 4000 PCS in stock
6009 FAG bearings 12000 PCS in stock
6009.2RSR FAG bearings 12000 PCS in stock
6009.2RSR.C3 FAG bearings 12000 PCS in stock
6009.2ZR FAG bearings 12000 PCS in stock
6009.2ZR.C3 FAG bearings 12000 PCS in stock
6009.C3 FAG bearings 12000 PCS in stock
6009.C3 FAG bearings 12000 PCS in stock
6009TBP63 FAG bearings 5000 PCS in stock
6010 FA

Germany INA Bearing

Product Description

Germany INA Bearing
The following are our INA stock list,
SL183007 SL183007 SL183007 SL183007 SL183007 SL183007 SL183007 SL183007 SL183007 SL183007 SL183007 SL183007 SL183007 SL183007 SL183007 SL183007 SL183007 SL183007 SL183007 SL183007 SL183007 SL183007 SL183007 SL183007 SL183007 SL183007 SL183007 SL183007 SL183007 SL183007 SL183007 SL183007 SL183007 SL183007 SL183007 SL183007 SL183007 SL183007 SL183007 SL183007 SL183007 SL183007 SL183007 SL183007 SL183007 SL183007 SL183007 SL183007 SL183007 SL183007 SL183007 SL183007 SL183007 SL183007 SL183007 SL183007 SL183007 SL183007 SL183007 SL183007 SL183007 SL183007 SL183007 SL183007 SL183007 SL183007 SL183007 SL183007 SL183007 SL183007 SL183007 SL183007 SL183007 SL183007 SL183007 SL183007 SL183007 SL183007 SL183007 SL183007 SL183007 SL183007 SL183007 SL183007 SL183007 SL183007 SL183007 SL183007 SL183007 SL1829 SL182912 SL182913 SL182914 SL182915 SL182916 SL182917 SL182918 SL182919 SL182920 SL182922 SL182924 SL182926 SL182928 SL182930 SL0149
SL014914 SL014916 SL014918 SL014920 SL014922 SL014924 SL014926 SL014928 SL014930 SL014912 SL0249 SL024912 SL024914 SL024916 SL024918 SL024920 SL024922 SL024924 SL024926 SL024928 SL024930 SL0148 SL014814 SL014816 SL014818 SL014820 SL014822 SL014824 SL014826 SL014828 SL014830 SL014812 SL0450 PP series
SL045004PP SL045005PP SL045006PP SL045007PP SL045008PP SL045009PP SL045010PP SL045011PP SL045012PP SL045013PP SL045014PP SL045015PP SL045016PP SL045017PP SL045018PP SL045019PP SL045020PP SL045022PP SL045024PP SL045026PP SL045028PP SL045030PP SL1850 SL185004 SL185005 SL185006 SL185007 SL185008 SL185009 SL185010 SL185011 SL185012 SL185013 SL185014 SL185015 SL185016 SL185017 SL185018 SL185019 SL185020 SL185022 SL185024 SL185026 SL185028 SL185030 SL1830
SL183004 SL183005 SL183006 SL183007 SL183008 SL183009 SL183010 SL183011 SL183012 SL183013 SL183014 SL183015 SL183016 SL183017 SL183018 SL183019 SL183020 SL183022 SL183024 SL183026 SL183028 SL183030
81232 M 2Pcs 81238 M 2Pcs 87413 5Pcs 87414 2Pcs 87416 4Pcs 87420 4Pcs
89310 6Pcs 89312 4Pcs 89316 2Pcs 89320 5Pcs 602 XZZ 83Pcs 61802 20Pcs
61808 40Pcs
61809 87Pcs
61810 3Pcs
61812 46Pcs
61812.2RSY 35Pcs
61813.2RSY 25Pcs
61816.2RSY 20Pcs
LR 200NPP 40Pcs
LR 200NPPU 40Pcs
LR 201.2RSR.X 20Pcs
LR 201NPP 25Pcs
LR 201NPPU 25Pcs
LR 202NPP 7Pcs
LR 202NPPU 10Pcs
LR 203NPP 10Pcs
LR 203NPPU 10Pcs
LR 204NPP 4Pcs
LR 204NPPU 21Pcs
LR 205NPP 10Pcs
LR 205NPPU 64Pcs
LR 206NPP 10Pcs
LR 206NPPU 10Pcs
LR 207NPPU 20Pcs
LR 208NPPU 15Pcs
LR 209NPPU 15Pcs
LR 50/8NPPU 50Pcs
LR 5001NPPU 18Pcs
LR 5002NPPU 15Pcs
LR 5003NPPU 12Pcs
LR 5005NPPU 20Pcs
LR 5006NPPU 10Pcs
LR 5007NPPU 13Pcs
LR 5200NPPU 15Pcs
LR 5200KDDU 29Pcs
LR 5201KDD 8Pcs
LR 5201KDDU 10Pcs
LR 5202KDDU 37Pcs
LR 5203KDD 5Pcs
LR 5203KDDU 20Pcs
LR 5204KDD 26Pcs
LR 5204KDDU 45Pcs

USA TIMKEN Bearing

Product Description

USA TIMKEN Bearing tapered roller bearings

HH231610 Prec.3
HH231615
HH231637
HH231649
HH231649 Prec.3
HH231649/HH231610
HH231649-90011
HH234010
HH234011CD
HH234011CD Prec.3
HH234031
HH234031/HH234010
HH234031-90210
HH234031-90211
HH234040
HH234048
HH234048/HH234010
HH234048-90011
HH234048-90204
HH234048-90205
HH234048-90209
HH234048-902A1
HH234048XA
HH234049
HH249910
HH249910CD
HH249949
HH249949-90026
HH249949-902A4
HH249949-902B1
HH249949D-90012
HH249949H
HH249949H/HH249910
HH249949XA
HH249949XB
HH255110
HH255149D
HH255149D-90018
HH255149D-9A2A2
HH255149D-9A2A3
HH255149D-9A2A4
HH258210
HH258248
HH258248/HH258210
HH258248-902A3
HH258248-902A5
HH258249D
HH258249TD
HH258249TD-90024
HH258249TD-90026
HH421210
HH421210V
HH421246C
HH421246C/HH421210
HH421246C-902A1
HH421246CV
HH437510
HH437510XX
HH437549
HH437549/HH437510
HH437549-20C09
HH437549XX
HH506310
HH506311
HH506348
HH506348/HH506310
HH506349
HH506349/HH506310
HH814510
HH814540
HH814542
HH814547
HH814547/HH814510
HH840210
HH840210 Prec.3
HH840249
HH840249 Prec.3
HH840249/HH840210
HH840249-90011
HH840249-90012
HH840249-90014
HH840249-90015
HH840249-902A1
HH914412
HH914447
HH914449
HH914449/HH914412
HH914449-90010
HH914449-90011
HH923610
HH923610 Prec.3
HH923610-20448
HH923611
HH923649
HH923649 Prec.3
HH923649/HH923610
HH923649-90012
HH923649-90016
HH923649-90020
HH924310D
HH924349
HH924349-90010
HH924349-90011
HH924349-90016
HH924349-90019
HH924349-90021
HH926710
HH926710 Prec.3
HH926716
HH926744
HH926744/HH926710
HH926744-90030
HH926744-90034
HH926744-90036
HH926744-90044
HH926749
HH926749 Prec.3
HH926749/HH926710
HH926749-90016
HH926749-90018
HH926749-90032
HH932110
HH932110 Prec.3
HH932115
HH932132
HH932132 Prec.3
HH932132/HH932110
HH932132-90011
HH932132-90012
HH932132-90013
HH932132-90014
HH932132-90019

Sweden SKF Bearing
Many foreign customers are worried about how to buy SKF bearings in China.

Product Description

Sweden SKF Bearing. SKF produces many kinds of products such as SKF deep groove ball bearings, SKF angular contact ball bearings, SKF spherical roller bearings, SKF tapered roller bearings, SKF cylindrical roller bearings, SKF thrust roller bearings and so on.
SKF 7205BECBP
SKF 7205BECBM
SKF 7206BECBM
SKF 7206BECBP
SKF 7206BEGBP
SKF 7206BEP
SKF 7206BEGAP
SKF 7206BEGBP
SKF 7206CD/P4A
SKF 7207BECBM
SKF 7207BECBP
SKF 7207BEGAP
SKF 7207BEP
SKF 7208ACD/P4A
SKF 7208BECBM
SKF 7208BECBP
SKF 7208BEGAP
SKF 7208BEP
SKF 7209BECBM
SKF 7209CDGA/P4A
SKF 7209BECBP
SKF 7209BEGAP
SKF 7209BEP
SKF 7209CD/P4A
SKF 7210BECBM
SKF 7210BEGAP
SKF 7210BECBP
SKF 7210BEP
SKF 7210CD/P4ADBA
SKF 7210CD/P4A
SKF 7211BECBP
SKF 7211BECBM
SKF 7211CD/P4A
SKF 7211BEP
SKF 7212BECBM
SKF 6000-2Z
SKF 6000-2Z/C3
SKF 6001-2Z
SKF 6001-2RS1
SKF 6002-2Z/C3
SKF 6004-2Z
SKF 6004-2RS1
SKF 6005-2Z
SKF 6005-2Z/C2 ELHAT
SKF 6005-2Z/C3
SKF 6005-2RS/C3 VT162
SKF 6006-2Z
SKF 6007-2RS
SKF 6008-2Z
SKF 6009-2Z
SKF 6020
SKF 6030/C3
SKF 6200-2Z
SKF 6201-2Z
SKF 6202-2Z/C3
SKF 6203-2Z
SKF 6203-2RS1
SKF 6204-2Z
SKF 6205-2Z
SKF 6205-2Z/C3
SKF 6205-2RS1
SKF 6206-2Z
SKF 6206-2RS1
SKF 6207-2Z
SKF 6207/2ZC3
SKF 6207-2RS1
SKF 6208-2Z/C3
SKF 6208-2RS1
SKF 6209-2Z
SKF 6209-2RSH
SKF 6210-2Z
SKF 6212-2Z/C3
SKF 6212-2RSH
SKF 6302-2Z
SKF 6303-2Z/C3
SKF 6305-2Z
SKF 6305-2RSH
SKF 6306-2Z/C3
SKF 6307-2Z
SKF 6307-2Z/C3
SKF 6307-2RSH
SKF 6307-2RSH/C3
SKF 6308-2Z
SKF 6308-2Z/C2
SKF 6308-2Z/C3
SKF 6308-2RSH
SKF 6308-2RS/C3
SKF 6309-2Z
SKF 6309-2RSH
SKF 6310-2Z
SKF 6310-2ZC3
SKF 6310-2RSH
SKF 6311-2Z
SKF 6311-2RH
SKF 6311-2RSH/C3
SKF 6312-2Z
SKF 6313-2Z
SKF 6313-2RSH
SKF 6314-2RS
SKF 6315-2Z
SKF 6315-2RSH
SKF 6316-2Z/C3
SKF 6316-2RSH
SKF 6317-2Z
SKF 6317-2Z/C3
SKF 6317-2RSH
SKF 6318
SKF 6320
SKF 6326
SKF 6328
SKF 6332
SKF 6336
SKF 6340
SKF 21310E
SKF 21310EK
SKF 21311E
SKF 21311EK
SKF 21312E
SKF 21313E
SKF 21315E
SKF 21316EK
SKF 21318E
SKF 21320E
SKF 21322EK
SKF 22208E
SKF 22209EK
SKF 22209EK
SKF 22210EK
SKF 22212E
SKF 22212EK
SKF 22213E
SKF 22213EK
SKF 22214E
SKF 22215EK
SKF 22216E
SKF 22217E
SKF 22217EK
SKF 22218E
SKF 22218EK
SKF 22219EK
SKF 22220E
SKF 22220EM
SKF 22222E.MSKF
SKF 22222EK
SKF 22224E
SKF 22226E
SKF 22226EK/C3
SKF 22230E/C3
SKF 22232E
SKF 22236E
SKF 22310EK
SKF 22311E
SKF 22312E/C3
SKF 22313EK/C3
SKF 22314E
SKF 22315E
SKF 22315EK/C3
SKF 22316E
SKF 22317E
SKF 22317EK
SKF 22318E
SKF 22319E
SKF 22320E
SKF 22322EK/C3
SKF 22326E
SKF 22328E
SKF 22330E SKF 22332E SKF 22336E

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Beijing JiaNengyuan International Trading Co., Ltd

We supply  high quality bearings. We have our own import & export license and we still keep good  cooperation with many large-size companies. With  good reputation and the high quality of products, our company develops the foreign trade in an efficient way . so  we have more favorable credit, wider market and toppest operating strength. With abundant stocks, JNYZC is specializing in  bearing supplyment  of imported brands, among which are mainly Swedish SKF, German FAG, Japanese NSK. Besides, other world-renowned brands such as German INA, American TIMKEN, Japanese NTN, NACHI, KOYO and IKO are  provided. and now, our bearings are used in various industries: metallurgy, electricity-generating, petrochemistry, aviation, mining, machinery manufacturing, printing, electronics, textiles, chemical engineering, etc. Bearing is the key to the flexible revolving of machines, i would  like to be the bridge leading to the smooth and efficient operation of your company, thus promoting the continuous development of your enterprise and the times. By constantly optimizing managerial systems, and enrolling talents of foreign languages and international trade, JNYZC is expanding its publicity and reputation in the world market. The CORE of our company is to serve the worldwide people  with honesty; Our fate  deserves  thsi success. JNYZC is heading for the international market based on the high quality of our bearings and our services, with the hope of establishing long-term cooperation with clients around the world depending on trustworthiness.

Posted in Uncategorized

TIMKEN 77376/77675 642/632D 864/854 395A/394D 482/472D

Posted in Uncategorized | Leave a comment

SKFCRL 24 ACRL 28 ACRL 7 A CRL 8 A CRM 10 ACRM 16 ACRM 18 ACRM 20 A CRM 22 A CRM 24 AHJ 208 EC HJ 210 EC HJ 212 EC HJ 213 EC

Beijing JiaNengyuan International Trading Co., Ltd .http://www.jnyzc.com We supply bearings FAG NSK TIMKEN Bearings NTN KOYO INA and all kinds of tires including  wind ,wind  power, TBR, LTR, PCR, OTR etc. We have our brand “FEN RIVER” well developed and exported for years   contact: kaiyang_000(at)yahoo.cn

SKFCRL 24 ACRL 28 ACRL 7 A CRL 8 A CRM 10 ACRM 16 ACRM 18 ACRM 20 A    CRM 22 A     CRM 24 AHJ 208 EC     HJ 210 EC     HJ 212 EC     HJ 213 EC    
HJ 216 EC   HJ 218 ECHJ 220 ECHJ 2232 ECHJ 224 ECHJ 230 ECHJ 2328 ECHJ 240 ECHJ 305 ECJ 308 ECHJ 310 ECHJ 311 ECHJ 312 ECHJ 313 EC/VA301HJ 314 EC/VA301HJ 315 EC/VA301HJ 316 EC/VA301HJ 318 EC/VA301HJ 320 ECHJ 320 EC/VA301HJ 326 ECHJ 414I-132194
I-96600 DC
L 313812
L 313822
L 313824
L 313839
L 313891 A
L 313893
L 313924 A
L 314190
N 203 ECP
N 204 ECP
N 205 ECP
N 206 ECP
N 207 ECP
N 208 ECP
N 209 ECP
N 210 ECP
N 211 ECP
N 212 ECP
N 213 ECP
N 214 ECP
N 215 ECP
N 216 ECP
N 217 ECP
N 218 ECP
N 219 ECP
N 220 ECP
N 221 ECP
N 222 ECP
N 224 ECP
N 226 ECP
N 228
N 303 ECP
N 304 ECP
N 305 ECP
N 306 ECP
N 307 ECP
N 308 ECP
N 309 ECP
N 310 ECP
N 311 ECMB/P6
N 311 ECP
N 312 ECP
N 313 ECP
N 314 ECP
N 315 ECP
N 316 ECP
N 317 ECP
N 318 ECP
N 319 ECP
N 320 ECP
N 321 ECP
N 322 ECP
N 324 ECP
N 326 ECM
N 326 ECP
NCF 2928 V
NCF 2932 V
NCF 2934 V
NCF 2936 V
NCF 2938 V
NCF 2940 V
NCF 2944 V
NCF 2948 V
NCF 2952 V
NCF 2956 V
NCF 2960 V
NCF 3004 CV
NJ 202 ECP
NJ 203 ECP
NJ 204 ECP
NJ 205 ECP
NJ 206 ECJ
NJ 206 ECP
NJ 207 ECJ
NJ 207 ECP
NJ 208 ECJ
NJ 208 ECP
NJ 209 ECP
NJ 209 ECP/C3
NJ 210 ECJ
NJ 210 ECJ/C3
NJ 210 ECP
NJ 210 ECP/C3
NJ 211 ECJ
NJ 211 ECP
NJ 211 ECP/C3
NJ 212 ECJ
NJ 212 ECP
NJ 213 ECJ/C3
NJ 213 ECP
NJ 213 ECP/C3
NJ 214 ECJ
NJ 214 ECP
NJ 215 ECP
NJ 216 ECJ
NJ 216 ECJ/C3
NJ 216 ECP
NJ 217 ECP
NJ 218 ECP
NJ 219 ECP
NJ 220 ECJ
NJ 220 ECP
NJ 2203 ECP
NJ 2204 ECP
NJ 2205 ECP
NJ 2206 ECP
NJ 2207 ECP
NJ 2208 ECP
NJ 2208 ECP/C3
NJ 2209 ECP
NJ 221 ECP
NJ 2210 ECJ
NJ 2210 ECP
NJ 2211 ECML/C3
NJ 2211 ECP
NJ 2212 ECP
NJ 2213 ECJ
NJ 2213 ECP
NJ 2214 ECP
NJ 2215 ECJ
NJ 2215 ECP
NJ 2216 ECJ
NJ 2216 ECP
NJ 2217 ECP
NJ 2218 ECP
NJ 2219 ECP
NJ 222 ECP
NJ 2220 ECP
NJ 2222 ECP
NJ 2224 ECJ
NJ 2226 ECMA
NJ 2228 ECMA
NJ 224 ECJ
NJ 226 ECJ
NJ 228 ECJ
NJ 230 ECJ
NJ 2304 ECP
NJ 2305 ECP
NJ 2306 ECMA/C3
NJ 2306 ECP
NJ 2307 ECP
NJ 2307 ECP/C3
NJ 2308 ECP
NJ 2309 ECP
NJ 2310 ECP
NJ 2310 ECP/C3
NJ 2311 ECP
NJ 2312 ECML
NJ 2312 ECP
NJ 2313 ECP
NJ 2313 ECP/C3
NJ 2314 ECP
NJ 2314 ECP/C3
NJ 2314 ECP/C4
NJ 2315 ECP
NJ 2316 ECP
NJ 2317 ECP
NJ 2318 ECJ
NJ 2318 ECMA/C3
NJ 2318 ECP
NJ 2319 ECJ
NJ 232 ECML
NJ 2320 ECJ
NJ 2322 ECMA
NJ 2322 ECMA/C4
NJ 2324 ECMA
NJ 2326 ECMA
NJ 2328 ECMA
NJ 234 ECMA
NJ 236 ECMA
NJ 238 ECMA
NJ 240 ECMA
NJ 244 MA
NJ 303 ECP
NJ 304 ECP
NJ 305 ECP
NJ 305 ECP/C3
NJ 306 ECP
NJ 307 ECJ
NJ 307 ECP
NJ 308 ECJ
NJ 308 ECP
NJ 309 ECJ
NJ 309 ECP
NJ 310 ECJ
NJ 310 ECP
NJ 310 ECP/C3
NJ 311 ECJ
NJ 311 ECP
NJ 312 ECJ
NJ 312 ECM
NJ 312 ECP
NJ 312 ECP/C3
NJ 313 ECP
NJ 314 ECJ
NJ 314 ECM/C4VA301
NJ 314 ECP
NJ 315 ECJ
NJ 315 ECP
NJ 316 ECP
NJ 317 ECP
NJ 318 ECJ
NJ 318 ECM/C4VA301
NJ 318 ECP
NJ 319 ECP
NJ 320 ECJ
NJ 320 ECMA/C405H
NJ 321 ECJ
NJ 322 ECJ
NJ 324 ECJ
NJ 326 ECJ
NJ 328 ECJ
NJ 330 ECMA/C3
NJ 406
NJ 407
NJ 408
NJ 409
NJ 410   
NJ 411   
NJ 412   
NJ 413   
NJ 414   
QJ224N2MA 2006.12.4   ¥3,495.00
NNC 4914 V   
NNC 4922 V   
NNF 5005 ADA-2LSV   
NNF 5006 ADA-2LSV   
NNF 5007 ADA-2LSV   
NNF 5008 ADA-2LSV   
NNF 5009 ADA-2LSV   
NNF 5010 ADA-2LSV   
NNF 5011 ADA-2LSV   
NNF 5012 ADA-2LSV   
NNF 5013 ADA-2LSV
NNF 5014 ADA-2LSV
NNF 5015 ADA-2LSV
NNF 5016 ADA-2LSV
NNF 5017 ADA-2LSV
NNF 5018 ADA-2LSV
NNF 5020 ADA-2LSV
NNF 5022 ADA-2LSV
NNF 5024 ADA-2LSV
NNF 5026 ADA-2LSV
NNF 5028 ADA-2LSV
NNF 5030 ADA-2LSV
NNF 5032 ADA-2LSV
NNF 5034 ADA-2LSV
NU 1005
NU 1006
NU 1007 ECP
NU 1008 MP
NU 1009 ECP
NU 1010 MP
NU 1011 ECP
NU 1014 ML
NU 1015 ML
NU 1016
NU 1017 ML
NU 1018 ML
NU 1020 ML
NU 1021 ML
NU 1022 ML
NU 1024 ML
NU 1026 ML
NU 1028 M/C3
NU 1028 ML
NU 1030 ML
NU 1032 MA
NU 1034 M/C3
NU 1034 MA
NU 1036 ML
NU 1038 MA
NU 1040 MA
NU 1040 MA/C3
NU 1044 MA
NU 1044 MA/C3
NU 1048 MA
NU 1052 MA
NU 1052 MA/C3
NU 1056 MA
NU 1056 MA/C3
NU 202 ECP
NU 203 ECP
NU 204 ECP
NU 204 ECP/C3
NU 205 ECP
NU 206 ECKP/C3
NU 206 ECP
NU 206 ECP/C3
NU 207 ECJ
NU 207 ECP
NU 207 ECP/C3
NU 208 ECJ
NU 208 ECP
NU 208 ECP/C3
NU 209 ECP
NU 209 ECP/C3
NU 210 ECJ
NU 210 ECP
NU 210 ECP/C3
NU 211 ECJ
NU 211 ECP
NU 211 ECP/C3
NU 212 ECJ
NU 212 ECJ/C3
NU 212 ECP
NU 212 ECP/C3
NU 213 ECP
NU 213 ECP/C3
NU 214 ECJ
NU 214 ECP
NU 215 ECJ
NU 215 ECP
NU 215 ECP/C3
NU 216 ECJ
NU 216 ECM
NU 216 ECP
NU 216 ECP/C3
NU 217 ECJ
NU 217 ECP
NU 217 ECP/C3
NU 218 ECP
NU 218 ECP/C3
NU 219 ECP
NU 219 ECP/C3
NU 220 ECJ
NU 220 ECJ/C3
NU 220 ECP
NU 220 ECP/C3
NU 2203 ECP
NU 2204 ECP
NU 2205 ECP
NU 2206 ECP
NU 2207 ECJ
NU 2207 ECP
NU 2207 ECP/C3
NU 2208 ECP
NU 2208 ECP/C3
NU 2209 ECP
NU 2209 ECP/C3
NU 221 ECP
NU 221 ECP/C3
NU 2210 ECP
NU 2210 ECP/C3
NU 2211 ECJ
NU 2211 ECP
NU 2212 ECJ
NU 2212 ECP
NU 2212 ECP/C3
NU 2213 ECJ
NU 2213 ECP
NU 2214 ECP
NU 2215 ECJ
NU 2215 ECP
NU 2215 ECP/C3
NU 2216 ECJ
NU 2216 ECP
NU 2216 ECP/C3
NU 2217 ECJ
NU 2217 ECP
NU 2217 ECP/C3
NU 2218 ECJ/C3
NU 2218 ECP
NU 2218 ECP/C3
NU 2219 ECJ
NU 2219 ECP
NU 2219 ECP/C3
NU 222 ECJ
NU 222 ECP
NU 222 ECP/C3
NU 2220 ECJ
NU 2220 ECP
NU 2220 ECP/C3
NU 2222 ECJ/C3
NU 2222 ECP
NU 2222 ECP/C3
NU 2224 ECJ
NU 2224 ECJ/C3
NU 2224 ECP
NU 2226 ECMA
NU 2226 ECMA/C3
NU 2226 ECP
NU 2228 ECMA
NU 2228 ECMA/C3
NU 2230 ECM
NU 2230 ECM/C3
NU 2232 ECMA
NU 2232 ECMA/C3
NU 2236 ECMA
NU 2236 ECMA/C3
NU 2238 ECMA
NU 2238 ECMA/C3
NU 224 ECJ
NU 224 ECJ/C3
NU 224 ECP
NU 224 ECP/C3
NU 2240 ECMA
NU 226 ECJ
NU 226 ECJ/C3
NU 226 ECM/C3
NU 226 ECP
NU 226 ECP/C3
NU 228 ECJ
NU 228 ECJ/C3
NU 230 ECJ
NU 230 ECJ/C3
NU 2304 ECP
NU 2305 ECP
NU 2306 ECP
NU 2307 ECP
NU 2308 ECP
NU 2308 ECP/C3
NU 2309 ECP
NU 2309 ECP/C3
NU 2310 ECP
NU 2311 ECML/C3
NU 2311 ECP
NU 2311 ECP/C3
NU 2312 ECP
NU 2313 ECP
NU 2314 ECP
NU 2315 ECJ
NU 2315 ECP
NU 2315 ECP/C3
NU 2316 ECP
NU 2316 ECP/C3
NU 2317 ECP
NU 2318 ECJ
NU 2318 ECJ/C3
NU 2318 ECMA/C3
NU 2318 ECP
NU 2319 ECJ
NU 2319 ECJ/C3
NU 2319 ECMA/C3
NU 232 ECML
NU 2320 ECJ
NU 2320 ECMA/C3
NU 2320 ECP
NU 2322 ECMA
NU 2322 ECMA/C3
NU 2322 ECP
NU 2324 ECMA
NU 2324 ECMA/C3
NU 2326 ECMA
NU 2326 ECMA/C3
NU 2328 ECMA
NU 2328 ECMA/C3
NU 2330 ECMA
NU 2332 ECMA/C3
NU 2334 MA/C3
NU 234 ECMA
NU 234 ECMA/C3
NU 236 ECMA
NU 236 ECMA/C3
NU 238 ECMA
NU 238 ECMA/C3
NU 240 ECMA
NU 240 ECMA/C3   
NU 244 MA    
NU 244 MA/C3    
NU 303 ECP    
NU 304 ECP    
NU 305 ECJ    
NU 305 ECP    
NU 305 ECP/C3    
NU 306 ECJ    
NU 306 ECP    
NU 306 ECP/C3    
NU 307 ECJ    
NU 307 ECP    
NU 307 ECP/C3    
NU 308 ECJ    
NU 308 ECM    
NU 308 ECP
NU 308 ECP/C3
NU 309 ECJ
NU 309 ECJ/C3
NU 309 ECP
NU 309 ECP/C3
NU 310 ECJ
NU 310 ECJ/C3
NU 310 ECM
NU 310 ECM/C3
NU 310 ECP
NU 310 ECP/C3
NU 311 ECJ
NU 311 ECJ/C3
NU 311 ECM
NU 311 ECM/C3
NU 311 ECP
NU 311 ECP/C3
NU 312 ECJ
NU 312 ECJ/C3
NU 312 ECM
NU 312 ECM/C3
NU 312 ECP
NU 313 ECJ
NU 313 ECM
NU 313 ECM/C3
NU 313 ECM/C4
NU 313 ECP
NU 313 ECP/C3
NU 314 ECJ
NU 314 ECJ/C3
NU 314 ECM
NU 314 ECM/C3
NU 314 ECP
NU 314 ECP/C3
NU 315 ECJ
NU 315 ECJ/C3
NU 315 ECM
NU 315 ECM/C3
NU 315 ECP
NU 315 ECP/C3
NU 316 ECJ
NU 316 ECJ/C3
NU 316 ECM
NU 316 ECM/C3
NU 316 ECP
NU 316 ECP/C3
NU 317 ECJ
NU 317 ECJ/C3
NU 317 ECM
NU 317 ECM/C3
NU 317 ECP
NU 317 ECP/C3
NU 318 ECJ
NU 318 ECJ/C3
NU 318 ECM
NU 318 ECM/C3
NU 318 ECP

Posted in Uncategorized | Leave a comment

6800 NTN NTN 6314ZZ NTN 6801 NTN 6318N NTN 6315ZZ NTN 6802 NTN 6319N NTN 6316ZZ NTN 6803 NTN 6804ZN NTN 6317ZZ NTN 6804 NTN 6805ZN NTN 6318ZZ NTN6805 NTN 6806ZN NTN 6319ZZ NTN

Beijing JiaNengyuan International Trading Co., Ltd .http://www.jnyzc.com We supply bearings FAG NSK TIMKEN Bearings NTN KOYO INA and all kinds of tires including  wind ,wind  power, TBR, LTR, PCR, OTR etc. We have our brand “FEN RIVER” well developed and exported for years   contact: kaiyang_000(at)yahoo.cn

6800 NTN  NTN 6314ZZ NTN 6801 NTN 6318N NTN 6315ZZ NTN 6802 NTN 6319N NTN 6316ZZ NTN  6803 NTN 6804ZN NTN 6317ZZ NTN 6804 NTN 6805ZN NTN 6318ZZ NTN6805 NTN 6806ZN NTN 6319ZZ NTN
6806 NTN 6807ZN NTN 6320ZZ NTN
6807 NTN 6808ZN NTN 6321ZZ NTN
6808 NTN 6809AZN NTN 6322ZZ NTN
6809 NTN 6810ZN NTN 6800LU NTN
6810 NTN 6811ZN NTN 6800LB NTN
6811 NTN 6812ZN NTN 6804LU NTN
6812 NTN 6813ZN NTN 6801LB NTN
6813 NTN 6814ZN NTN 6802LU NTN
6814 NTN 6815ZN NTN 6802LB NTN
6815 NTN6816ZN NTN 6803ALU NTN
6816 NTN 6817ZN NTN6803ALB NTN
6817 NTN 6818ZN NTN 6804LU NTN
6818 NTN 6819ZN NTN 6804LB NTN
6819 NTN轴承 6820ZN NTN轴承 6805LU NT
6820 NTN轴承 6900ZN NTN轴承 6805LB NTN
6821 NTN轴承 6901ZN NTN轴承 6806LU NTN
6822 NTN轴承 6902BZN NTN轴承 6806LB NTN
6824 NTN轴承 6903ZN NTN轴承 6807LU NTN
6826 NTN轴承 6904ZN NTN轴承 6807LB NTN
6828 NTN轴承 6905ZN NTN轴承 6808LU NTN
6830 NTN轴承 6906ZN NTN轴承 6808LB NTN6834 NTN 6908AZN NTN 6809ALB NTN
6836 NTN轴承 6909AZN NTN轴承 6810LU NTN
6838 NTN轴承 6910BZN NTN轴承 6810LB NTN
6840 NTN轴承 6911ZN NTN轴承 6811LU NTN
6844 NTN轴承 6912ZN NTN轴承 6811LB NTN
6848 NTN轴承 6913ZN NTN轴承 6812LU NTN
6852 NTN轴承 6914ZN NTN轴承 6812LB NTN
6856 NTN轴承 6915ZN NTN轴承 6813LU NTN
6860 NTN轴承 6916ZN NTN轴承 6813LB NTN
6864 NTN轴承 6917ZN NTN6814LU NTN
6868 NTN轴承 6918ZN NTN 6814LB NTN
6872 NTN轴承 6919ZN NTN 6815LU NTN
6876 NTN轴承 6920ZN NTN 6815LB NTN
6880B NTN轴承 6922ZN NTN轴承 6816LU NTN轴承
6884 NTN轴承 6200ZN NTN轴承 6816LB NTN轴承
6888 NTN轴承 6201ZN NTN轴承 6817LU NTN轴承
6892 NTN轴承 6202ZN NTN轴承 6817LB NTN轴承
6896 NTN轴承 6203ZN NTN轴承 6818LU NTN轴承
6900 NTN轴承 6204ZN NTN轴承 6818LB NTN轴承
6901 NTN轴承 62/22ZN NTN轴承 6819LU NTN轴承
6902 NTN轴承 6205ZN NTN轴承 6819LB NTN轴承
6903 NTN轴承 62/28ZN NTN轴承 6820LU NTN轴承
6904 NTN轴承 6206ZN NTN轴承 6820LB NTN轴承
6905 NTN轴承 62/32ZN NTN轴承 6821LU NTN轴承
6906 NTN轴承 6207ZN NTN轴承 6821LB NTN轴承
6907A NTN轴承 6207ZN NTN轴承 6900LU NTN轴承
6908A NTN轴承 6209ZN NTN轴承 6900LB NTN轴承
6909A NTN轴承 6210ZN NTN轴承 6901LU NTN轴承
6910B NTN轴承 6211ZN NTN轴承 6901LB NTN轴承
6911 NTN轴承 6212ZN NTN轴承 6903LU NTN轴承
6912 NTN轴承 6213ZN NTN轴承 6902BLB NTN轴承
6913 NTN轴承 6214ZN NTN轴承 6903LU NTN轴承
6914 NTN轴承 6215ZN NTN轴承 6903LB NTN轴承
6915 NTN轴承 6216ZN NTN轴承 6904LU NTN轴承
6916 NTN轴承 6217ZN NTN轴承 6904LB NTN轴承
6917 NTN轴承 6218ZN NTN轴承 6905LU NTN轴承
6918 NTN轴承 6219ZN NTN轴承 6905LU NTN轴承
6919 NTN轴承 6220ZN NTN轴承 6906LU NTN轴承
6920 NTN轴承 6221ZN NTN轴承 6906LB NTN轴承
6921 NTN轴承 6222ZN NTN轴承 6907ALU NTN轴承
6922 NTN轴承 6300ZN NTN轴承 6907ALB NTN轴承
6924 NTN轴承 6301ZN NTN轴承 6908ALU NTN轴承
6926 NTN轴承 6302ZN NTN轴承 6908ALB NTN轴承
6928 NTN轴承 6303ZN NTN轴承 6909ALU NTN轴承
6930 NTN轴承 6304ZN NTN轴承 6909ALB NTN轴承
6932 NTN轴承 63/22ZN NTN轴承 6910BLU NTN轴承
6934 NTN轴承 6305ZN NTN轴承 6910BLB NTN轴承
6936 NTN轴承 63/28ZN NTN轴承 6911LU NTN轴承
6938 NTN轴承 6306ZN NTN轴承 6911LB NTN轴承
6940 NTN轴承 63/32ZN NTN轴承 6912LU NTN轴承
6944 NTN轴承 6307ZN NTN轴承 6912LB NTN轴承
6948 NTN轴承 6308ZN NTN轴承 6913LU NTN轴承
6952 NTN轴承 6309ZN NTN轴承 6913LB NTN轴承
6956 NTN轴承 6310ZN NTN轴承 6914LU NTN轴承
6960 NTN轴承 6311ZN NTN轴承 6914LB NTN轴承
6964 NTN轴承 6312ZN NTN轴承 6915LU NTN轴承
6968 NTN轴承 6313ZN NTN轴承 6915LB NTN轴承
6972 NTN轴承 6314ZN NTN轴承 6916LU NTN轴承
6976 NTN轴承 6315ZN NTN轴承 6916LB NTN轴承
6980 NTN轴承 6316ZN NTN轴承 6917LU NTN轴承
6984 NTN轴承 6317ZN NTN轴承 6917LB NTN轴承
6988 NTN轴承 6318ZN NTN轴承 6918LU NTN轴承
6992 NTN轴承 6319ZN NTN轴承 6918LB NTN轴承
6996 NTN轴承 6003ZZN NTN轴承 6919LU NTN轴承
6000 NTN轴承 6004ZZN NTN轴承 6919LB NTN轴承
6001 NTN轴承 6005ZZN NTN轴承 6920LU NTN轴承
6002 NTN轴承 6006ZZN NTN轴承 6920LB NTN轴承
6003 NTN轴承 6007ZZN NTN轴承 6921LU NTN轴承
6004 NTN轴承 6008ZZN NTN轴承 6921LB NTN轴承
60/22 NTN轴承 6009ZZN NTN轴承 6922LU NTN轴承
6005 NTN轴承 6010ZZN NTN轴承 6922LB NTN轴承
60/28 NTN轴承 6011ZZN NTN轴承 6000LU NTN轴承
6006 NTN轴承 6200ZZN NTN轴承 6000LB NTN轴承
60/32A NTN轴承 6201ZZN NTN轴承 6001LU NTN轴承
6007 NTN轴承 6201ZZN NTN轴承 6001LB NTN轴承
6008 NTN轴承 6203ZZN NTN轴承 6002LU NTN轴承
6009 NTN轴承 6204ZZN NTN轴承 6002LB NTN轴承
6010 NTN轴承 6205ZZN NTN轴承 6003LU NTN轴承
6011 NTN轴承 6206ZZN NTN轴承 6003LB NTN轴承
6012 NTN轴承 6207ZZN NTN轴承 6004LU NTN轴承
6013 NTN轴承 6208ZZN NTN轴承 6004LB NTN轴承
6014 NTN轴承 6209ZZN NTN轴承 6005LU NTN轴承
6015 NTN轴承 6210ZZN NTN轴承 6005LB NTN轴承
6016 NTN轴承 6211ZZN NTN轴承 6006LU NTN轴承
6017 NTN轴承 6212ZZN NTN轴承 6006LB NTN轴承
6018 NTN轴承 6213ZZN NTN轴承 6007LU NTN轴承
6019 NTN轴承 6214ZZN NTN轴承 6007LB NTN轴承
6020 NTN轴承 6300ZZN NTN轴承 6008LU NTN轴承
6021 NTN轴承 6301ZZN NTN轴承 6008LB NTN轴承
6022 NTN轴承 6302ZZN NTN轴承 6009LU NTN轴承
6024 NTN轴承 6303ZZN NTN轴承 6009LB NTN轴承
6026 NTN轴承 6304ZZN NTN轴承 6010LU NTN轴承
6028 NTN轴承 6305ZZN NTN轴承 6010LB NTN轴承
6030 NTN轴承 6306ZZN NTN轴承 6011LU NTN轴承
6032 NTN轴承 6307ZZN NTN轴承 6011LB NTN轴承
6034 NTN轴承 6308ZZN NTN轴承 6012LU NTN轴承
6036 NTN轴承 6309ZZN NTN轴承 6012LB NTN轴承
6038 NTN轴承 6311ZZN NTN轴承 6013LU NTN轴承
6040 NTN轴承 6312ZZN NTN轴承 6013LB NTN轴承
6044 NTN轴承 6313ZZN NTN轴承 6014LU NTN轴承
6048 NTN轴承 6314ZZN NTN轴承 6014LB NTN轴承
6052 NTN轴承 6800Z NTN轴承 6015LU NTN轴承
6056 NTN轴承 6801Z NTN轴承 6015LB NTN轴承
6060 NTN轴承 6803Z NTN轴承 6016LU NTN轴承
6064 NTN轴承 6803AZ NTN轴承 6016LB NTN轴承
6068 NTN轴承 6804Z NTN轴承 6017LU NTN轴承
6076 NTN轴承 6805Z NTN轴承 6017LB NTN轴承
6080 NTN轴承 6806Z NTN轴承 6018LU NTN轴承
6084 NTN轴承 6807Z NTN轴承 6018LB NTN轴承
6200 NTN轴承 6808Z NTN轴承 6019LU NTN轴承
6201 NTN轴承 6809AZ NTN轴承 6019LB NTN轴承
6202 NTN轴承 6810Z NTN轴承 6020LU NTN轴承
6203 NTN轴承 6811Z NTN轴承 6020LB NTN轴承
6204 NTN轴承 6812Z NTN轴承 6021LU NTN轴承
6205 NTN轴承 6813Z NTN轴承 6020LB NTN轴承
6206 NTN轴承 6814Z NTN轴承 6022LU NTN轴承
6207 NTN轴承 6815Z NTN轴承 6022LB NTN轴承
6208 NTN轴承 6816Z NTN轴承 6024LU NTN轴承
6209 NTN轴承 6817Z NTN轴承 6024LB NTN轴承
6210 NTN轴承 6818Z NTN轴承 6026LU NTN轴承
6211 NTN轴承 6819Z NTN轴承 6028LU NTN轴承
6212 NTN轴承 6820Z NTN轴承 6030LU NTN轴承
6213 NTN轴承 6900Z NTN轴承 6032LU NTN轴承
6214 NTN轴承 6901Z NTN轴承 6200LU NTN轴承
6215 NTN轴承 6902BZ NTN轴承 6200LB NTN轴承
6216 NTN轴承 6903Z NTN轴承 6201LU NTN轴承
6217 NTN轴承 6904Z NTN轴承 6201LB NTN轴承
6218 NTN轴承 6905Z NTN轴承 6202LU NTN轴承
6219 NTN轴承 6906Z NTN轴承 6202LB NTN轴承
6220 NTN轴承 6907AZ NTN轴承 6203LU NTN轴承
6221 NTN轴承 6908AZ NTN轴承 6203LB NTN轴承
6222 NTN轴承 6909AZ NTN轴承 6204LU NTN轴承
6224 NTN轴承 6910BZ NTN轴承 6204LB NTN轴承
6226 NTN轴承 6911Z NTN轴承 6205LU NTN轴承
6228 NTN轴承 6912Z NTN轴承 6205LB NTN轴承
6230 NTN轴承 6913Z NTN轴承 6206LU NTN轴承
6232 NTN轴承 6914Z NTN轴承 6206LB NTN轴承
6234 NTN轴承 6915Z NTN轴承 6207LU NTN轴承
6236 NTN轴承 6916Z NTN轴承 6207LB NTN轴承
6238 NTN轴承 6917Z NTN轴承 6208LU NTN轴承
6240 NTN轴承 6918Z NTN轴承 6208LB NTN轴承
6244 NTN轴承 6919Z NTN轴承 6209LU NTN轴承
6248 NTN轴承 6920Z NTN轴承 6209LB NTN轴承
6252 NTN轴承 6921Z NTN轴承 6210LU NTN轴承
6300 NTN轴承 6922Z NTN轴承 6210LB NTN轴承
6301 NTN轴承 604Z NTN轴承 6211LU NTN轴承
6302 NTN轴承 605Z NTN轴承 6211LB NTN轴承
6303 NTN轴承 606Z NTN轴承 6212LU NTN轴承
6304 NTN轴承 607Z NTN轴承 6212LB NTN轴承
63/22 NTN轴承 608Z NTN轴承 6213LU NTN轴承
6305 NTN轴承 609Z NTN轴承 6213LB NTN轴承
63/28 NTN轴承 6000Z NTN轴承 6214LU NTN轴承
6306 NTN轴承 6001Z NTN轴承 6214LB NTN轴承
63/32 NTN轴承 6002Z NTN轴承 6215LU NTN轴承
6307 NTN轴承 6003Z NTN轴承 6215LB NTN轴承
6308 NTN轴承 6004Z NTN轴承 6216LU NTN轴承
6309 NTN轴承 60/22Z NTN轴承 6216LB NTN轴承
6310 NTN轴承 6005Z NTN轴承 6217LU NTN轴承
6311 NTN轴承 60/28Z NTN轴承 6217LB NTN轴承
6312 NTN轴承 6006Z NTN轴承 6218LU NTN轴承
6313 NTN轴承 6007Z NTN轴承 6218LB NTN轴承
6314 NTN轴承 6008Z NTN轴承 6220LU NTN轴承
6315 NTN轴承 6009Z NTN轴承 6220LB NTN轴承
6316 NTN轴承 6010Z NTN轴承 6221LU NTN轴承
6317 NTN轴承 6011Z NTN轴承 6222LU NTN轴承
6318 NTN轴承 6012Z NTN轴承 6224LU NTN轴承
6319 NTN轴承 6013Z NTN轴承 6300LU NTN轴承
6320 NTN轴承 6014Z NTN轴承 6300LB NTN轴承
6321 NTN轴承 6014Z NTN轴承 6301LU NTN轴承
6322 NTN轴承 6016Z NTN轴承 6301LB NTN轴承
6324 NTN轴承 6017Z NTN轴承 6302LU NTN轴承
6326 NTN轴承 6018Z NTN轴承 6302LB NTN轴承
6328 NTN轴承 6019Z NTN轴承 6303LU NTN轴承
6330 NTN轴承 6020Z NTN轴承 6303LB NTN轴承
6332 NTN轴承 6021Z NTN轴承 6304LU NTN轴承
6334 NTN轴承 6022Z NTN轴承 6304LB NTN轴承
6336 NTN轴承 6024Z NTN轴承 6305LU NTN轴承
6338 NTN轴承 6026Z NTN轴承 6305LB NTN轴承
6340 NTN轴承 6025Z NTN轴承 6306LU NTN轴承
6344 NTN轴承 6030Z NTN轴承 6306LB NTN轴承
6403 NTN轴承 6032Z NTN轴承 6307LU NTN轴承
6404 NTN轴承 623ZA NTN轴承 6307LB NTN轴承
6405 NTN轴承 624Z NTN轴承 6308LU NTN轴承
6406 NTN轴承 625Z NTN轴承 6308LB NTN轴承
6407 NTN轴承 626Z NTN轴承 6309LU NTN轴承
6408 NTN轴承 627Z NTN轴承 6309LB NTN轴承
6409 NTN轴承 628Z NTN轴承 6310LU NTN轴承
6410 NTN轴承 629Z NTN轴承 6310LB NTN轴承
6411 NTN轴承 6200Z NTN轴承 6311LU NTN轴承
6412 NTN轴承 6201Z NTN轴承 6311LB NTN轴承
6413 NTN轴承 6202Z NTN轴承 6312LU NTN轴承
6414 NTN轴承 6203Z NTN轴承 6312LB NTN轴承
6415 NTN 6204Z NTN 6313LU NTN
6416 NTN 62/22Z NTN 6313LB NTN
6417 NTN 6205Z NTN 6314LU NTN
6418 NTN 62/28Z NTN 6314LB NTN
6419 NTN 6206Z NTN6315LU NTN
6420 NTN 62/32Z NTN 6315LB NTN
6422 NTN 6207Z NTN 6316LU NTN
6426 NTN 6208Z NTN 6316LB NTN
6804N NTN 6209Z NTN 6317LU NTN
6805N NTN 6210Z NTN 6317LB NTN
6806N NTN 6211Z NTN 6318LU NTN
6807N NTN 621Z NTN6318LB NTN
6808N NTN 6213Z NTN 6319LU NTN
6809N NTN 6214Z NTN 6319LB NTN
6810N NTN 6215Z NTN 6320LU NTN
6811N NTN 6216Z NTN 6321LU NTN
6812N NTN 6217Z NTN 6322LU NTN
6813N NTN 6218Z NTN 6800LLU NTN
6814N NTN 6219Z NTN 6800LLB NTN
6815N NTN 6220Z NTN 6801LLU NTN
6816N NTN 6221Z NTN 6801LLB NTN
6817N NTN 6222Z NTN 6802LLU NTN
6818N NTN 6224Z NTN6802LLB NTN
6819N NTN 634Z NTN 6803ALLU NTN
6820N NTN 635Z NTN 6803ALLB NTN
6821N NTN 6300Z NTN 6804LLU NTN
6822N NTN 6301Z NTN 6804LLB NTN
6824N NTN 6302Z NTN 6805LLU NTN
6826N NTN 6303Z NTN 6805LLB NTN
6828N NTN 6304Z NTN 6806LLU NTN
6830N NTN 63/22Z NTN 6806LLB NTN
6832N NTN 6305Z NTN 6807LLU NTN
6900N NTN 63/28Z NTN 6807LLB NTN
6901N NTN 6306Z NTN 6808LLU NTN
6902N NTN 63/32Z NTN 6808LLB NTN
6903N NTN 6307Z NTN 6809ALLU NTN
6904N NTN 6308Z NTN 6809ALLB NTN
6905N NTN6309Z NTN 6810LLU NTN
6906N NTN 6310Z NTN 6810LLB NTN
6907AN NTN 6311Z NTN 6811LLU NTN
6908AN NTN 6312Z NTN 6811LLB NTN
6909AN NTN 6313Z NTN 6812LLU NTN
6910BN NTN 6314Z NTN 6812LLB NTN
6911N NTN 6315Z NTN 6813LLU NTN
6912N NTN轴承 6316Z NTN轴承 6813LLB NTN轴承
6913N NTN轴承 6317Z NTN轴承 6814LLU NTN轴承
6914N NTN轴承 6318Z NTN轴承 6814LLB NTN轴承
6915N NTN轴承 6319Z NTN轴承 6815LLU NTN轴承
6916N NTN轴承 6320Z NTN轴承 6815LLB NTN轴承
6917N NTN轴承 6321Z NTN轴承 6816LLU NTN轴承
6918N NTN轴承 6322Z NTN轴承 6816LLB NTN轴承
6919N NTN轴承 6800ZZ NTN轴承 6817LLU NTN轴承
6920N NTN轴承 6801ZZ NTN轴承 6817LLB NTN轴承
6921N NTN轴承 6802ZZ NTN轴承 6818LLU NTN轴承
6922N NTN轴承 6803AZZ NTN轴承 6818LLB NTN轴承
6924N NTN轴承 6804ZZ NTN轴承 6819LLU NTN轴承
6926N NTN轴承 6805ZZ NTN轴承 6819LLB NTN轴承
6928N NTN轴承 6806ZZ NTN轴承 6820LLU NTN轴承
6002N NTN轴承 6807ZZ NTN轴承 6820LLB NTN轴承
6003N NTN轴承 6808ZZ NTN轴承 6900LLU NTN轴承
6004N NTN轴承 6809AZZ NTN轴承 6900LLB NTN轴承
6005N NTN轴承 6810ZZ NTN轴承 6901LLU NTN轴承
6006N NTN轴承 6811ZZ NTN轴承 6901LLB NTN轴承
6007N NTN轴承 6812ZZ NTN轴承 6902LLU NTN轴承
6008N NTN轴承 6813ZZ NTN轴承 6902LLB NTN轴承
6009N NTN轴承 6814ZZ NTN轴承 6903LLU NTN轴承
6010N NTN轴承 6815ZZ NTN轴承 6903LLB NTN轴承
6011N NTN轴承 6816ZZ NTN轴承 6904LLU NTN轴承
6012N NTN轴承 6817ZZ NTN轴承 6904LLB NTN轴承
6013N NTN轴承 6818ZZ NTN轴承 6905LLU NTN轴承
6014N NTN轴承 6819ZZ NTN轴承 6905LLB NTN轴承
6015N NTN轴承 6820ZZ NTN轴承 6906LLU NTN轴承
6016N NTN轴承 694ZZA NTN轴承 6906LLB NTN轴承
6017N NTN轴承 695ZZA NTN轴承 6907ALLU NTN轴承
6018N NTN轴承 696ZZA NTN轴承 6907ALLB NTN轴承
6019N NTN轴承 697ZZ NTN轴承 6908ALLU NTN轴承
6020N NTN轴承 698ZZ NTN轴承 6908ALLB NTN轴承
6021N NTN轴承 699ZZ NTN轴承 6909ALLU NTN轴承
6022N NTN轴承 6900ZZ NTN轴承 6909ALLB NTN轴承
6024N NTN轴承 6901ZZ NTN轴承 6910BLLU NTN轴承
6026N NTN轴承 6902BZZ NTN轴承 6910BLLB NTN轴承
6202N NTN轴承 6903ZZ NTN轴承 6911LLU NTN轴承
6203N NTN轴承 6904ZZ NTN轴承 6911LLB NTN轴承
6204N NTN轴承 6906ZZ NTN轴承 6912LLU NTN轴承
6205N NTN轴承 6906ZZ NTN轴承 6912LLB NTN轴承
6206N NTN轴承 6907AZZ NTN轴承 6913LLU NTN轴承
6207N NTN轴承 6908AZZ NTN轴承 6913LLB NTN轴承
6208N NTN轴承 6909AZZ NTN轴承 6914LLU NTN轴承
6209N NTN轴承 6910BZZ NTN轴承 6914LLB NTN轴承
6210N NTN轴承 6911ZZ NTN轴承 6915LLU NTN轴承
6211N NTN轴承 6912ZZ NTN轴承 6915LLB NTN轴承
6212N NTN轴承 6913ZZ NTN轴承 6916LLU NTN轴承
6213N NTN轴承 6914ZZ NTN轴承 6916LLB NTN轴承
6214N NTN轴承 6915ZZ NTN轴承 6917LLU NTN轴承
6215N NTN轴承 6916ZZ NTN轴承 6917LLB NTN轴承
6216N NTN轴承 6917ZZ NTN轴承 6918LLU NTN轴承
6217N NTN轴承 6918ZZ NTN轴承 6918LLB NTN轴承
6218N NTN轴承 6919ZZ NTN轴承 6919LLU NTN轴承
6219N NTN轴承 6920ZZ NTN轴承 6919LLB NTN轴承
6220N NTN轴承 6921ZZ NTN轴承 6920LLU NTN轴承
6221N NTN轴承 6922ZZ NTN轴承 6920LLB NTN轴承
6222N NTN轴承 604ZZ NTN轴承 6921LLU NTN轴承
6300N NTN轴承 625ZZ NTN轴承 6921LLB NTN轴承
6301N NTN轴承 606ZZ NTN轴承 6203LLU NTN轴承
6302N NTN轴承 607ZZ NTN轴承 6203LLB NTN轴承
6303N NTN轴承 608ZZ NTN轴承 6204LLU NTN轴承
6304N NTN轴承 609ZZ NTN轴承 6204LLB NTN轴承
6000LLU NTN轴承 6000ZZ NTN轴承 6205LLU NTN轴承
6000LLB NTN轴承 6001ZZ NTN轴承 6205LLB NTN轴承
6001LLU NTN轴承 6002ZZ NTN轴承 6206LLU NTN轴承
6001LLB NTN轴承 6003ZZ NTN轴承 6206LLB NTN轴承
6002LLU NTN轴承 6004ZZ NTN轴承 6207LLU NTN轴承
6002LLB NTN轴承 60/22ZZ NTN轴承 6207LLB NTN轴承
6003LLU NTN轴承 6005ZZ NTN轴承 6208LLU NTN轴承
6003LLB NTN轴承 60/28ZZ NTN轴承 6208LLB NTN轴承
6004LLU NTN轴承 6006ZZ NTN轴承 6209LLU NTN轴承
6004LLB NTN轴承 60/32AZZ NTN轴承 6209LLB NTN轴承
60/22LLU NTN轴承 6007ZZ NTN轴承 6210LLU NTN轴承
60/22LLB NTN轴承 6008ZZ NTN轴承 6210LLB NTN轴承
6005LLU NTN轴承 6009ZZ NTN轴承 6211LLU NTN轴承
6005LLB NTN轴承 6010ZZ NTN轴承 6211LLB NTN轴承
60/28LLU NTN轴承 6011ZZ NTN轴承 6212LLU NTN轴承
60/28LLB NTN轴承 6012ZZ NTN轴承 6212LLB NTN轴承
6006LLU NTN轴承 6013ZZ NTN轴承 6213LLU NTN轴承
6006LLB NTN轴承 6014ZZ NTN轴承 6213LLB NTN轴承
60/32ALLU NTN轴承 6015ZZ NTN轴承 6214LLU NTN轴承
60/32ALLB NTN轴承 6016ZZ NTN轴承 6214LLB NTN轴承
6007LLU NTN轴承 6017ZZ NTN轴承 6215LLU NTN轴承
6007LLB NTN轴承 6018ZZ NTN轴承 6215LLB NTN轴承
6008LLU NTN轴承 6019ZZ NTN轴承 6216LLU NTN轴承
6008LLB NTN轴承 6020ZZ NTN轴承 6216LLB NTN轴承
6009LLU NTN轴承 6021ZZ NTN轴承 6217LLU NTN轴承
6009LLB NTN轴承 6022ZZ NTN轴承 6217LLB NTN轴承
6010LLU NTN轴承 6024ZZ NTN轴承 6218LLU NTN轴承
6010LLB NTN轴承 6026ZZ NTN轴承 6218LLB NTN轴承
6011LLU NTN轴承 6028ZZ NTN轴承 6219LLU NTN轴承
6011LLB NTN轴承 6030ZZ NTN轴承 6219LLB NTN轴承
6012LLU NTN轴承 6032ZZ NTN轴承 6220LLU NTN轴承
6012LLB NTN轴承 623ZZA NTN轴承 6220LLB NTN
6013LLU NTN轴承 624ZZ NTN轴承 6221LLU NTN轴承
6013LLB NTN轴承 625ZZ NTN轴承 6222LLU NTN轴承
6014LLU NTN轴承 626ZZ NTN轴承 6300LLU NTN轴承
6014LLB NTN轴承 627ZZ NTN轴承 6300LLB NTN轴承
6015LLU NTN轴承 628ZZ NTN轴承 6301LLU NTN轴承
6015LLB NTN轴承 629ZZ NTN轴承 6301LLB NTN轴承
6016LLU NTN轴承 6200ZZ NTN轴承 6302LLU NTN轴承
6016LLB NTN轴承 6201ZZ NTN轴承 6302LLB NTN轴承
6017LLU NTN轴承 6202ZZ NTN轴承 6303LLU NTN轴承
6017LLB NTN轴承 6203ZZ NTN轴承 6303LLB NTN轴承
6018LLU NTN轴承 6204ZZ NTN轴承 6304LLU NTN轴承
6018LLB NTN轴承 6205ZZ NTN轴承 6304LLB NTN轴承
6019LLU NTN轴承 6206ZZ NTN轴承 6305LLU NTN轴承
6019LLB NTN轴承 6207ZZ NTN轴承 6305LLB NTN轴承
6020LLU NTN轴承 6208ZZ NTN轴承 6306LLU NTN轴承
6020LLB NTN轴承 6209ZZ NTN轴承 6306LLB NTN轴承
6021LLU NTN轴承 6210ZZ NTN轴承 6307LLU NTN轴承
6021LLB NTN轴承 6211ZZ NTN轴承 6307LLB NTN轴承
6022LLU NTN轴承 6212ZZ NTN轴承 6308LLU NTN轴承
6022LLB NTN轴承 6213ZZ NTN轴承 6308LLB NTN轴承
6024LLU NTN轴承 6214ZZ NTN轴承 6309LLU NTN轴承
6024LLB NTN轴承 6215ZZ NTN轴承 6309LLB NTN轴承
6026LLU NTN轴承 6216ZZ NTN轴承 6310LLU NTN轴承
6028LLU NTN轴承 6217ZZ NTN轴承 6310LLB NTN轴承
6030LLU NTN轴承 6218ZZ NTN轴承 6311LLU NTN轴承
6032LLU NTN轴承 6219ZZ NTN轴承 6311LLB NTN轴承
6200LLU NTN轴承 6220ZZ NTN轴承 6312LLU NTN轴承
6200LLB NTN轴承 6221ZZ NTN轴承 6312LLB NTN轴承
6201LLU NTN轴承 6222ZZ NTN轴承 6313LLU NTN轴承
6201LLB NTN轴承 6224ZZ NTN轴承 6313LLB NTN轴承
6202LLU NTN轴承 6300ZZ NTN轴承 6314LLU NTN轴承
6202LLB NTN轴承 6301ZZ NTN轴承 6314LLB NTN 6305N NTN轴承 6302ZZ NTN轴承 6315LLU NTN轴承
6306N NTN轴承 6303ZZ NTN轴承 6315LLB NTN
6307N NTN轴承 6304ZZ NTN轴承 6316LLU NTN 6308N NTN轴承 6305ZZ NTN轴承 6316LLB NTN轴承
6309N NTN轴承 6306ZZ NTN轴承 6317LLU NTN轴承
6310N NTN轴承 6307ZZ NTN轴承 6317LLB NTN轴承
6311N NTN轴承 6308ZZ NTN轴承 6318LLU NTN轴承
6312N NTN轴承 6309ZZ NTN轴承 6318LLB NTN轴承
6313N NTN轴承 6310ZZ NTN轴承 6319LLU NTN轴承
6314N NTN轴承 6311ZZ NTN轴承 6320LLU NTN轴承
6315N NTN轴承 6312ZZ NTN轴承 6321LLU NTN轴承
6316N NTN轴承 6313ZZ NTN轴承 6322LLU NTN轴承

Posted in Uncategorized | Leave a comment